Sejm

1 2 3 4 5 ... Następna

Sejm

Sejm

Sejm


Sejm jest nazwą parlamentu lub jednej z jego izb, obok senatu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. To najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce.

Sejm

Sejm składa się z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych. Głosowanie jest oczywiście tajne. Zgodnie z ustaleniami Konstytucyjnymi kadencja Sejmu w Polsce trwa 4 lata. Zaczyna się od pierwszego dnia posiedzenia nowo wybranego Sejmu i trwa do dnia przed zbieraniem się Sejmu do następnej kadencji.