Redakcja

Gazeta Wyborcza
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

Telefon: 22 555 66 00 (czynny w dni powszednie w godz. 10-17)
E-mail: redakcja@wyborcza.pl


Listy do redakcji: listy@wyborcza.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.

Redaktor naczelny "Gazety Wyborczej": Adam Michnik
Pierwszy zastępca i redaktor naczelny Wyborcza.pl: Roman Imielski
Zastępcy: Aleksandra Sobczak, Bartosz T. Wieliński

Wydawca:
Wyborcza sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
NIP: 521-403-30-11
Prezes zarządu: Wojciech Bartkowiak
Członkowie zarządu: Mikołaj Chrzan, Joanna Kwas

Ważna informacja w sprawie korespondencji - jeśli przesyłka ma trafić bezpośrednio do rąk adresata, prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku "do rąk własnych" lub "poufne".

Kierownicy działów

Wyborcza.pl:
Marcin Ręczmin

Kraj: kraj@wyborcza.pl
Anna Gamdzyk-Chełmińska

Świat: zagranica@wyborcza.pl
Michał Olszewski

Gospodarka: gospodarka@wyborcza.pl
Sebastian Ogórek

Kultura: kultura@wyborcza.pl
Agata Żelazowska-Cieśla

Nauka i Zdrowie: nauka@wyborcza.pl
Ewa Tomkowska

Sport: sport-wyborcza@wyborcza.pl
Marcin Wesołek

Opinie opinie@wyborcza.pl
Wojciech Maziarski

Wolna Sobota: magazyn@wyborcza.pl
Marek Markowski

Duży Format: duzyformat@wyborcza.pl
Mariusz Burchart (redaktor naczelny)

Ale Historia: alehistoria@wyborcza.pl
Mirosław Maciorowski (redaktor naczelny)

Wyborcza TV: gazetatelewizyjna@wyborcza.pl
Grażyna Żabińska (redaktor naczelna)

Wysokie Obcasy: wysokieobcasy@wyborcza.pl
Monika Tutak-Goll (redaktor naczelna)

Mój Biznes: mojbiznes@wyborcza.pl
Maciej Drzewicki (redaktor naczelny)

Foto: foto@wyborcza.pl
Sławomir Kamiński

Gazeta Wyborcza w serwisach społecznościowych:
Facebook.com/wyborcza
instagram.com/gazeta_wyborcza
twitter.com/gazeta_wyborcza
instagram.com/agencja_wyborcza.pl

Redakcje lokalne "Gazety Wyborczej"

Warszawa
Gazeta Stołeczna
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
stoleczna@wyborcza.pl

Białystok
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
bialystok@wyborcza.pl

Bydgoszcz
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
bydgoszcz@wyborcza.pl

Częstochowa
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
czestochowa@wyborcza.pl

Gorzów Wielkopolski
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
gorzow@wyborcza.pl

Katowice
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
katowice@wyborcza.pl

Kielce
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
kielce@wyborcza.pl

Kraków
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
krakow@wyborcza.pl

Lublin
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
lublin@wyborcza.pl

Łódź
ul. Sienkiewicza 72
90-318 Łódź
lodz@wyborcza.pl

Olsztyn
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
olsztyn@wyborcza.pl

Opole
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
opole@wyborcza.pl

Płock
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
plock@wyborcza.pl

Poznań
ul. Szkolna 1
61-832 Poznań
poznan@wyborcza.pl

Radom
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
radom@wyborcza.pl

Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 14
35-029 Rzeszów
rzeszow@wyborcza.pl

Szczecin
ul. Bogusława X 2/3
70-440 Szczecin
szczecin@wyborcza.pl

Toruń
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
torun@wyborcza.pl

Trójmiasto
ul. Żabi Kruk 16
80-822 Gdańsk
trojmiasto@wyborcza.pl

Wrocław
pl. Solny 2/3
50-060 Wrocław
wroclaw@wyborcza.pl

Zielona Góra
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
zielona@wyborcza.pl