Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty wykupienia licencji, która m.in. daje możliwość:

- publikacji na stronach internetowych,

- publikacji w obrębie wewnętrznej sieci intranet,

- zamieszczania artykułu lub jego opracowania w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie,

- wykorzystania na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej bez naruszania prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz praw majątkowych Agory SA.

W celu wykupienia licencji na artykuł prosimy o kontakt: licencje@agora.pl

W celu wykupienia licencji na zdjęcie prosimy o kontakt: agencja@agora.pl 

Ogólne zasady udzielania licencji