wojna w Ukrainie

1 2 3 4 5 ... Następna

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie 2022

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku nad ranem wraz z wkroczeniem wojsk rosyjskich na teren Ukrainy jednocześnie na czterech liniach frontu: od północy, północnego wschodu, od wschodu ze strony okupowanego Donbasu oraz od południa.

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spotkała się ze stanowczą dezaprobatą środowiska międzynarodowego. Na całym świecie odbywają się protesty, marsze oraz inne formy publicznego wyrazu poparcia dla zaatakowanej Ukrainy.

Liczne indywidualne państwa, jak Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, a także cała Unia Europejska nałożyły na Rosję w związku z wojną sankcje szczegółowe, jak sankcje gospodarcze czy restrykcje wjazdowe dla obywateli Rosji. W związku z wojną na terytorium Ukrainy ze strony państw sprzyjających siłom ukraińskim wysyłana jest też regularnie pomoc humanitarna oraz sprzęt i zaopatrzenie wojskowe.

Wojna w Ukrainie, konflikt ukraińsko-rosyjski od 2014 roku

Wojnę w Ukrainie z 2022 roku poprzedza 8 lat walk prowadzonych na terytorium wschodnich części kraju, Donbasu i Ługańska, które ze wsparciem rosyjskim ogłosiły się niepodległymi republikami w 2014 roku. Jednym z elementów zapalnych w konflikcie jest także bezprawna aneksja Krymu dokonana przez Rosję również w 2014 roku.

Geneza wojny w Ukrainie

W 2021 roku zaczęło coraz częściej dochodzić do napięć na linii Ukraina – Rosja oraz niepokojów w związku z gromadzeniem wojsk FR blisko granicy z Ukrainą, rzekomo mającym związek z prowadzonymi tam ćwiczeniami. W styczniu 2022 roku na granicy stacjonowało już ponad 120 tys. żołnierzy rosyjskich. Państwa Zachodu, na czele ze Stanami Zjednoczonymi zaczęły podawać do wiadomości publicznej zdobyte przez agencje wywiadu informacje o planowanej w najbliższym czasie agresji.

Według strony Rosyjskiej oficjalnym celem tak zwanej “wojskowej operacji specjalnej” jest denazyfikacja i demilitaryzacja terenów Ukrainy. W swoim przemówieniu bezpośrednio przed rozpoczęciem inwazji Władimir Putin stwierdził, że jest to konieczne ze względu na zagrożenie ze strony Ukrainy, rządzonej przez „neonazistów”.

Przebieg wojny w Ukrainie


Walki na terenie Ukrainy toczą się nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku, mimo porażki logistycznej i militarnej Federacji Rosyjskiej, która wbrew planom błyskawicznego pokonania Ukrainy, nie odnosi sukcesów w zajmowaniu kolejnych terenów. W lecie 2022 roku większość walk skupiona jest na terenach wschodniej oraz południowej Ukrainy.