Robert B±kiewicz

1 2 3 4 5 ... Następna

Robert B±kiewicz

Robert B±kiewicz

Robert B±kiewicz to od wrze¶nia 2017 roku prezes zarz±du Stowarzyszenia „Marsz Niepodległo¶ci", które co roku w Warszawie organizuje Marsz Niepodległo¶ci. B±kiewicz nieco ponad rok póĽniej opu¶cił ONR. Oficjalny powód to „różnica zdań w wizji rozwoju Obozu Narodowo-Radykalnego" – wiadomo, że ONR woli działać w cieniu, za¶ B±kiewicz, po odej¶ciu z organizacji, stał się o wiele bardziej medialny.
Jako wieloletni działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, znany z niechęci do tendencji liberalnych w Ko¶ciele i ustaleń Soboru Watykańskiego II, w swoich pogl±dach wydaje się bliski tzw. sedewakantyzmowi. To popularna w ONR hipoteza teologiczna, według której tak naprawdę tron papieski jest pusty, a ostatnim prawdziwym papieżem był Pius XII, znany z podpisania konkordatu z III Rzesz±.
B±kiewicz nie ceni demokracji, któr± w rozmowie z Magdalen± Rigamonti z „Dziennika Gazety Prawnej" okre¶la jako „jeden z najgłupszych systemów, jakie stworzył człowiek".
Je¶li kto¶ wcze¶niej nie słyszał o tym jeszcze kilka lat temu szerzej nieznanym działaczu Obozu Narodowo-Radykalnego z Pruszkowa, usłyszał – i to dosłownie - 10 paĽdziernika. To wtedy próbował zakłócić wielotysięczny wiec opozycji na placu Zamkowym przeciwko możliwemu polexitowi.
B±kiewicz w 2018 roku kandydował na urz±d prezydenta Pruszkowa. Zdobył nieco ponad tysi±c głosów, czyli 4,44 proc.