Na pierwszy rzut oka wydawać może się, że to postać działająca wedle jednego szablonu. Ale wystarczy uruchomić wyobraźnię, by spojrzeć na Janinę Omańkowską - pierwszą kobietę na świecie, która przewodniczyła obradom Sejmu - jak na kobietę o niebywałej odwadze. I to nie tylko w polityce.

„Imię Janiny Omańkowskiej stało się po raz pierwszy głośne w r. 1900 po byłym zaborze pruskim, a następnie po całej Polsce, kiedy to policja pruska uwięziła ją w Poznaniu, ażeby przebyła karę, na jaką ją skazano za »nieprawne nauczanie dzieci szkolnych polskiego czytania i pisania«. Kara nie była długa, bo tylko trzy dni »odsiedziała« i można ją było zapłacić pieniędzmi. Atoli Janina Omańkowska wybrała karę więzienną, na dowód, że gotowa była do każdej ofiary w służbie publicznej, że dla ludu, a przede wszystkim dla ojczyzny gotowa ponieść największe ofiary” – pisała w 1937 r. w Katowicach Stefania Ekertowa, dziesięć lat po śmierci Omańkowskiej.

– Z odtworzeniem życiorysu Omańkowskiej jest pewien problem. Zachowane są wspomnienia, jest sporo materiałów źródłowych. Ale ówcześni skupiali się na dokonaniach Omańkowskiej, na jej działalności politycznej. Brakuje opisów, co lubiła, jaki miała charakter, jak spędzała wolny czas. Tutaj można się tylko domyślać, dywagować – mówi Jadwiga Lipońska-Sajdak, emerytowana dyrektorka Muzeum Historii Katowic.

Nie wiadomo co lubiła, jaka była prywatnie

Janina urodziła się w 1859 r. w rodzinie nauczyciela w Srebrnikach na Pomorzu. Gdy była nastolatką, rodzice wysłali ją do wuja, który dzierżawił majątek w Wielkopolsce. Janina została nauczycielką i zaangażowała się w działalność przeciwko germanizacji. Zaczęła wygłaszać odczyty, organizować tajne nauczanie. I zwróciła na siebie uwagę śledczych.

„Bezczelna politykująca polska kobieta, niezwykle zręczna w działaniu i w mowie, która wtyka swój nos wszędzie, zakładając stowarzyszenia, pisząc broszury, agitując, która przysporzy państwu pruskiemu sporo kłopotów” – pisał o niej komendant pruskiej policji w Poznaniu.

Ta bezczelna kobieta po śmierci wuja i trzydniowym pobycie w więzieniu w 1902 r. trafiła do Bytomia. – Omańkowska trafiła na dobry grunt. Bytom to po Gliwicach było najbardziej rozwinięte miasto na Górnym Śląsku. Bogate. Z urzędami, przepięknymi kamienicami. I z ciekawymi mieszkańcami. W Bytomiu mieszkały Teodora Dombkowa, Ludwika Radziejewska. Kobiety zaangażowane w działalność społeczną. Choć tak jak Omańkowska nie pochodziły ze Śląska. Trzeba pamiętać, że to były czasy, gdy nikt nie myślał o przyłączeniu do Polski. Bo Polski przecież nie było. Chodziło o poczucie samodzielności, żeby być u siebie, zachować własną godność. A godność wiązała się z polskością. Te kobiety wywodziły się z polskich domów, gdzie o swoich korzeniach się pamiętało – zauważa Lipońska-Sajdak.

Redaktor na Śląsku nie pisał tylko wiadomości

Omańkowska do Bytomia przyjeżdża sama. Nie ma męża, brata czy ojca, który może ją finansować. W przeciwieństwie do wielu swoich koleżanek musi się sama utrzymać, pracować. Zaczyna więc pisać do wielu redakcji. Do tygodnika „Gwiazda”, „Katolika” czy „Głosu Śląskiego”.

„Redaktor na Śląsku pojmował wówczas swe zadanie tak, że nie ograniczał się do pisywania artykułów i wiadomości, ale zarazem był przywódcą ludu, badał jego życie, budził w nim uczucie narodowe, podniecał je i nim kierował. Stwarzał wszelkie organizacje oświatowe i społeczne, prowadził i stale opiekował się nimi. Redaktor był oddany duszą i ciałem sprawie publicznej, był jej wodzem, ale i jej sługą. Odnosił się do niej z poczuciem wielkiej odpowiedzialności w całym słowa tego znaczeniu, żył nią i przez nią! Takim redaktorem była Janina Omańkowska” – wspomina Ekertowa.

Janina nawiązuje kontakty w Katowicach i tam w 1903 r. zakłada czytelnię dla kobiet. Mieści się w jednej z kamienic przy dzisiejszej ul. Teatralnej. Kobiety nie mogą się angażować w działalność polityczną, nie mają zresztą praw wyborczych. Mogą się zrzeszać na kursach gotowania czy lekcjach śpiewu, ale nie po to, by politykować. A Omańkowska chce więcej. Czytelnia nie służy tylko gromadzeniu książek. Organizowane w niej są spotkania, odczyty. Każda z kobiet wie, że może tam pójść i podyskutować o wszystkim.

Czytelni zaczyna przybywać w regionie. W Szopienicach, Raciborzu, Pszczynie, Bobrku czy w Nowym Bieruniu. Ktoś musi po tych miastach jeździć, zwoływać zebrania, agitować. Zapewne jeździ nie raz i nie dwa sama Janina.

– Trzeba wysyłać polskie dzieci na polską naukę religii. Rodzice powinni w domu dawać dzieciom przykład. Czytać i pisać po polsku. Dobrze też przy nadawaniu imienia nowemu dziecku myśleć o typowo polskich imionach – Janina przemawia w 1904 r. na pierwszym bytomskim wiecu dla kobiet. Zainteresowanie olbrzymie. Wielka sala miejscowego hotelu Sanssouci po brzegi wypełniona.

Janina zaczyna zaglądać do „Ula”. To kamienica w Bytomiu kupiona przez Michała Wolskiego. Swą nazwę zawdzięcza temu, że wiecznie coś w niej się dzieje. Jest gwarno i rojno, jak to w ulu. Spotkania, odczyty, szkolenia, zabawy czy śpiewy. Przychodzą tam przedstawiciele wszystkich polskich organizacji. Z kobietami włącznie. Bo Omańkowska zakłada Związek Górnośląskich Towarzystw Kobiecych, przemianowany później na Związek Towarzystw Polek na Górnym Śląsku.

Z wiecu do sejmu

Wybucha I wojna światowa i wszystkie organizacje zostają zdelegalizowane. Janina z koleżankami znajdują sposób, żeby zakaz ominąć i dalej spotykają się w „Ulu”. Należą do komitetu niesienia pomocy ofiarom wojny. Zakładają szwalnię, szyją koszule, ciepłe ubrania. I oczywiście dyskutują. Czy w dyskusje wkradają się plotki? Nawet jeśli, to nie o Janinie. Ta prowadzi się bez zarzutu, nie daje pogłoskom żadnych powodów.

W 1918 r. Omańkowska zakłada w Bytomiu szkołę polską. Zgłasza się 400 dzieci. Janina jeszcze bardziej angażuje się w ruch kobiecy. Co niedzielę przemawiała na spotkaniu z kobietami. Mówi prostym językiem, opisuje kraj i polskie obyczaje. W 1919 r. w czasie pierwszego powstania udostępnia swoje własne mieszkanie na biuro Czerwonego Krzyża. W czasie plebiscytu haruje jak szalona. Jeździ po miastach i mieścinkach, przemawia na wiecach. A jednocześnie wciąż musi się utrzymać, pracować. Druk gazet nie może czekać i Janina musi pisać artykuły w drodze z jednego spotkania na drugie.

Wielkim sukcesem Omańkowskiej okazuje się trzydniowy Zjazd Towarzystw Polek w Gliwicach. Stawia się blisko 1500 kobiet. Są nie tylko ze Śląska, ale też m.in. z Warszawy, Wilna, Krakowa i Lwowa.

Janina od uczestniczek dostaje odznakę,,Za służbę narodową” ufundowaną przez gen. Józefa Hallera. Inna z działaczek, Maria Kleniewska z Lubelskiego, wzruszona zdejmuje własną odznakę i w podarunku oddaje ją Janinie.

Po podziale Śląska Janina w pośpiechu wyjeżdża z niemieckiego Bytomia. Kilku zbirów napadło na jej mieszkanie. Dostała dwadzieścia cztery godziny na spakowanie się i zabranie rzeczy. Udaje jej się znaleźć małe mieszkanko w Królewskiej Hucie. I zapisuje się do Chrześcijańskiej Demokracji. Postanawia startować w pierwszych wyborach do Sejmu Śląskiego. Tak Janina Omańkowska zostaje posłem. I w dodatku jest pierwszą kobietą na świecie, która otwiera obrady Sejmu i im przewodniczy.

Janina nie przestała być kobietą, w dodatnim tego słowa znaczeniu

Posłanka Omańkowska ma już 63 lata. Zaczyna jej szwankować zdrowie. Z czasem zostaje przykuta do łóżka. Jest zrozpaczona. Bo schorowana nie daje rady pisać i pracować. Umiera 24 sierpnia 1927 r. w swoim mieszkanku w Królewskiej Hucie, czyli dzisiejszym Chorzowie.

„Nadmienić jeszcze wypada, że pomimo swych wybitnych zdolności, które ją wysuwały do publicznego występowania poza ramy zwykłe, nie przestała być kobietą, i to w całym słowa tego dodatnim znaczeniu. Była i pozostała wierną i wierzącą chrześcijanką, przestrzegała ściśle przykazań kościelnych i tym zdobywała sobie szacunek wszystkich tych, którzy ją znali, a zwłaszcza ludu śląskiego. Nie lekceważyła Janina Omańkowska też owej żmudnej pracy kobiecej, tak przez wielu niedocenianej, która w życiu rodzinnym i społecznym tak wielkie ma znaczenie. Znała się doskonale na gospodarstwie wiejskim i miejskim, stąd też niejednej rady z własnego doświadczenia udzielać mogła kobietom na zebraniach i w gazecie” – dziesięć lat po śmierci Omańkowskiej pisze Stefania Ekertowa.

Najbardziej znana fotografia pokazuje Janinę Omańkowską jako straszą panią z binoklem na nosie. W ciemnej sukni, która zasłania szyję. Po latach stała się bohaterką tak prawicy, jak i feministek. – A ona po prostu była wierna swoim ideałom. Cały czas konsekwentnie. W Sejmie Śląskim była za utrzymaniem celibatu dla nauczycielek. Dlatego, że uważała, że mężatka prowadząca dom nie będzie w stanie całkowicie poświęcić się swojej pracy. A ona wymagała całkowitego zaangażowania, bo sama tak żyła. Czy raczej miała odwagę tak żyć. W tamtych czasach nie tylko zdecydowała się żyć samotnie, ale jeszcze w dodatku potrafiła być „bezczelna”. Inteligenta i charyzmatyczna, wśród kobiet cieszyła się zaufaniem. Jak na kobietę musiała być szalenie twarda. Inaczej z tym wszystkim by sobie nie poradziła – mówi Lipońska-Sajdak.

Na konkurs „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości” napłynęło ponad 600 opowieści. Trzy najlepsze teksty zostaną opublikowane 5 listopada w „Ale Historia”. Wybrane można przeczytać na wyborcza.pl/akademiaopowiesci

Komentarze
Sejm jest tylko w Polsce (i na Litwie). Jeżeli piszecie o pierwszej kobiecie na świecie czy w Europie prowadzącej obrady to nie sejmu ale parlamentu. To tak jakby wiele cudzoziemczyń potem prowadziło obrady naszego parlamentu.
@widz
Dziękuję za cenną wskazówkę. Będę się pilnować. Przy okazji dobra wiadomość jest taka, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku Sejmik Śląski przyjął 35 głosami „za” uchwałę dotyczącą uczczenia Janiny Antoniny Omańkowskiej (1859-1927), pierwszej kobiety na świecie, która otworzyła obrady parlamentu regionalnego – Sejmu Śląskiego w Katowicach, pierwszej odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski „Polonia Restituta”. mieszkanki Górnego Śląska, pochowanej w Chorzowie. Stało się to na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913)
w związku z § 18a ust. 2 pkt. 4 Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6351) w brzmieniu:

Sejmik Województwa Śląskiego uchwala:
§ 1
W Roku Praw Kobiet przyjmuje się oświadczenie w sprawie uczczenia Janiny Antoniny Omańkowskiej (1859-1927), pierwszej kobiety na świecie, która otworzyła obrady parlamentu regionalnego – Sejmu Śląskiego w Katowicach, pierwszej odznaczonej Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski „Polonia Restituta” mieszkanki Górnego Śląska, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

Tu "sejm", "sejmik" i "parlament" użyte są już we właściwym rozszerzeniu. Pozdrawiam.
już oceniałe(a)ś
0
0
Rys psychologiczny Omańkowskiej można znaleźć w Jej korespondencji z Anielą Tułodziecką, choć charakter pisma też miała trudny do odczytania:)
już oceniałe(a)ś
0
0
I jeszcze dwa słowa na temat mojej ukochanej Omańkowskiej. „(…) Die Alterprasidentin J. Omankowska hat in ihrer Anrede den polnischen Ministerprasident weit in den Schatten gestellt.” (Kattowitzer Zeintung 1922, 11 października) czyli “Przewodnicząca posłów J. Omańkowska swoim przemówieniem postawiała daleko w tyle polskiego premiera.” To niezaprzeczalny fakt, że warto zapamiętać, że pierwsze obrady Sejmu Śląskiego otwierała jako pierwsza w Europie kobieta, Janina Omańkowska. W dziejach Sejmu Śląskiego zapisało się niewiele kobiet, bo zaledwie pięć. O ile ich warszawskie koleżanki nazywane były nieco żartobliwie „posełkami”, to wobec katowiczanek na żartach się nie kończyło i często wchodziły w grę złośliwości i niechęć, stąd przezywane były „poślicami”. Musiały to być więc mocne osobowości, gdyż na Śląsku ostrzej niż w innych dzielnicach Polski uwidocznił się tradycyjny podział ról społecznych, w którym kobietom przypadła sfera aktywności domowo-rodzinnej. Model społecznej dominacji mężczyzn miał głębokie zakorzenienie w strukturze zawodowej Śląska. Główną rolę odgrywała ciężka praca w przemyśle. Dodatkowo kadry inteligencji technicznej i pozatechnicznej, na których opierał się system administrowania i zarządzania, w okresie zaboru pruskiego zasilane były elementem niemieckim, co blokowało awans edukacyjno-społeczny ludności polskiej. Śląscy Polacy spychani byli do roli wykonawców najcięższych i gorzej płatnych prac. Struktura zawodowa utrwalała z kolei schemat obyczajowo-rodzinny. Można zatem skonstatować, że dyskryminacyjna polityka narodowościowa pruskiego zaborcy przyczyniła się do opóźnienia rozwoju polskiej inteligencji na Górnym Śląsku, co pośrednio hamowało emancypację kobiet.
Na Śląsku rywalizowały ze sobą nurty polityczne: chadecki z socjalistycznym, a gdy scenę polityczną poszerzył obóz sanacyjny, zabiegi o wzrost popularności spowodowały zainteresowanie zaproszeniem do szeregów działaczek oraz eksponowanie problematyki odnoszącej się do kobiet. Ze sporami społecznymi łączył się na Górnym Śląsku konflikt narodowościowy, którego kulminacja nastąpiła w okresie plebiscytu oraz serii powstań śląskich. Niemniej i w kolejnych latach emocje utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie. W tej sytuacji jakakolwiek dyskusja niskiej aktywności zawodowej kobiet na Górnym Śląsku, czy o swoistych dla płci prawach socjalnych poruszana była marginalnie.
W tej sytuacji kobiety „wciągnął” aktywny na Górnym Śląsku ruch katolicko-narodowy.
Z piątki posłanek cztery związane były chadekami. One same z kolei były najczęściej związane z katolickim ruchem stowarzyszeniowym kobiet, w którym odgrywały kluczowe role. Były dobrze rozpoznawalne przez kobiecy elektorat chadecki. Z ramienia chadecji funkcje poselskie w Sejmie Śląskim pełniły: Maria Gruchlikowa (II kadencja), Elżbieta Korfantowa (III kadencja), Janina Omańkowska (I kadencja), Bronisława Szymkowiakówna (I kadencja). Przeciwwagą kandydatek chadeckich w wyborach do Sejmu Śląskiego II i III kadencji była posłanka Maria Kujawska , zabiegająca o głosy kobiet dla sanacji. Biografia Marii Kujawskiej okazała się jej osobistym atutem wyborczym. Uprzednio dała się poznać śląskiemu elektoratowi jako ceniony lekarz, społecznik, osoba wybitnie zasłużona w powstańczej służbie medycznej. Słynne stały się jej burzliwe potyczki sejmowe z Wojciechem Korfantym. Sztandarową kobiecą postacią w Sejmie Śląskim I kadencji była Janina Omańkowska, która zapisała się w historii europejskiego parlamentaryzmu jako pierwsza kobieta, która otworzyła i prowadziła obrady sejmu jako marszałkini-seniorka. Jako pierwsza kobieta z Górnego Śląska została też uhonorowana w 1926 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Resituta Omańkowska nie była rodowitą Ślązaczką, miała jednak wielki wkład w podtrzymanie politycznej i kulturowej więzi Śląska z Rzeczpospolitą. Jako świadoma i dojrzała polityk-kobieta torowała innym niewiastom drogę aktywności w życiu publicznym, niełatwej dla kobiet w patriarchalnym, męskim „środowisku
już oceniałe(a)ś
0
0