Jak nauczyć dzieci szacunku dla odmienności? Jak rozmawiać o dyskryminacji i stereotypach? Gotowe konspekty lekcji tolerancji w czwartek w "Wyborczej".

Konspekty mają za zadanie przekazać rodzicom, nauczycielom i wychowawcom narzędzia i pomysły do tego, jak przekazać uczniom rzetelną wiedzę o zjawiskach wielokulturowości, innych kulturach, religiach, czy  zjawiskach społecznych. Mają na celu kształtowanie u dzieci postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych. 

Nasze konspekty pomogą: 
- zapoznać uczniów z ideą i sensem tolerancji
- rozwijać wrażliwość na jej problemy 
- wskazywać dziecku społecznie wartościowe postawy i zachowania

Lekcja nr 1 przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej, lekcja nr 2 -  dla uczniów szkoły średniej.
Scenariusze zostały przygotowane we współpracy ze Szkołą z Klasą.

Lekcje tolerancji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców - gotowe konspekty w czwartek 3 października w "Wyborczej".Komentarze