"Wyborcza" to największa w Polsce gazeta opiniotwórcza. Codzienne wydania wzbogacają liczne dodatki

W poniedziałek: "Duży Format" - najlepsze polskie reportaże,
we wtorek: "Mój Biznes" - niezbędny dla przedsiębiorców,
w piątek: "Wyborcza TV" - aktualny program ponad 60 stacji TV,
w sobotę: "Wolna Sobota" - weekendowy magazyn "Gazety Wyborczej", "Wysokie Obcasy" - tygodnik dla kobiet oraz "Ale Historia" - tygodnik dla pasjonatów historii.

JAK ZAPRENUMEROWAĆ:
Prenumeratę na rok 2024 można zamówić do 20 grudnia 2023 r. u dostawców wymienionych poniżej. Prenumeratę na poszczególne miesiące i kwartały 2024 r. można zamawiać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty.

• GARMOND PRESS SA

Formularz zamówienia dostępny na: www.garmondpress.pl/prenumerata

Warszawa tel. 22 837 30 08

Gdańsk tel. 58 340 98 14

Katowice tel. 32 209 26 62

Kraków tel. 12 412 75 60

Poznań tel. 48 603 501 348

- e-mail: prenumerataprasy@garmondpress.pl

• KOLPORTER Sp. z o.o.

Formularz zamówienia dostępny na: www.kolporter.com.pl/prenumerata_dla_firm_i_instytucji

- tel. 41 367 88 88

- e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl


POCZTA POLSKA SA

Formularz zamówienia dostępny na: www.prenumerata.poczta-polska.pl

Prenumerata "Gazety Wyborczej" jest przyjmowana w urzędach pocztowych i u listonoszy.

• GLM Sp. z o.o.*

Formularz zamówienia dostępny na: www.glm.pl/oferta/prasa

- tel. 22 649 40 80 lub 22 649 41 61

- e-mail: glm@glm.pl; prenumerata@glm.pl

* tylko na terenie Warszawy i okolic.

Komentarze