Zasiłki, dofinansowanie sprzętu medycznego, zwolnienia lekarskie na dziadka...

Wsparcie z gminy

O wsparcie możemy wystąpić do miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Możemy starać się uzyskać kilka rodzajów zasiłków, m.in.: stały, okresowy, celowy, pielęgnacyjny.

Opieka

Opieka pielęgniarki. Osobom przewlekle chorym, które przebywają w domach i nie potrzebują hospitalizacji, ale wymagają opieki, należy się finansowana przez NFZ pielęgniarska opieka długoterminowa - pielęgniarka, która będzie się zajmować chorym, zrobi m.in. zastrzyk, założy kroplówkę czy opatrunki na odleżyny. Podstawą do otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzącego pacjenta. Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu.

Zwolnienie lekarskie dla opiekuna. Córka czy syn, którzy pracują i jednocześnie zajmują się niesamodzielnym rodzicem, mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Każdy, kto jest zatrudniony i płaci składki na ubezpieczenia społeczne, w ciągu roku może skorzystać z 14 dni zwolnienia lekarskiego, by się opiekować chorym mężem, żoną, rodzicem, dziadkiem, teściową, wnukiem czy bratem, jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Aby otrzymać zwolnienie, a co za tym idzie - prawo do zasiłku - trzeba uzasadnić, dlaczego inni członkowie rodziny nie mogą przejąć opieki. Wysokość zasiłku za zwolnienie spowodowane koniecznością zaopiekowania się chorym członkiem rodziny wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie musi wystawić lekarz.

Jutro w magazynie "Tylko Zdrowie" przeczytacie też jakie wsparcie możemy uzyskać z ZUS-u oraz NFZ

Ponadto jutro w magazynie "Tylko Zdrowie" przeczytacie także: które objawy starości są odwracalne, a które nie? Które leki szkodzą starszym? Kiedy kwestię opieki nad starszą osobą skonsultować ze specjalistą?

Dr Agnieszka Neumann-Paczoska z Zakładu Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu kilka lat temu badała zażywanie leków przez osoby starsze. Okazało się, że:

* przeciętny pacjent bierze co najmniej pięć leków dziennie, a co dziesiąty zażywa ich dziesięć i więcej,

* co trzecia osoba po 65. roku życia stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i leki na nadciśnienie. To połączenie sprawia, że leki na nadciśnienie są nieskuteczne,

* co dziesiąty pacjent zażywa dwa leki na nadciśnienie o takim samym lub zbliżonym składzie. Skutek to nadmierne spadki ciśnienia krwi, niedotlenienie mózgu i groźne upadki,

* prawie co siódmy starszy pacjent stosuje przynajmniej dwa leki nasenne. Osłabiają one aktywność mózgu, zwiększają ryzyko zawrotów głowy i upadków,

* co trzeci starszy pacjent z chorobą wrzodową stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne, choć są przeciwwskazane, bo wzmagają ryzyko krwotoku,

* także co trzecia starsza osoba chorująca na cukrzycę stosuje NLPZ, co zwiększa ryzyko spadku poziomu cukru.

W jutrzejszym numerze "Tylko Zdrowie" także rozmowa z prof. Ewą Sikorą, mikrobiologiem o tym, jak wygląda starość pod mikroskopem, czyli co nas postarza?

Więcej