PiS przejmuje sądy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wygaszona zostanie kadencja 15 członków obecnej KRS, a nowych wybierze Sejm. W ustawie o ustroju sądów powszechnych nowe zapisy dadzą ministrowi sprawiedliwości prawo do powoływania i odwoływania prezesów sądów.

Sejm zaczął prace nad wprowadzeniem podatku paliwowego, który ma być przeznaczony na budowę dróg, choć wcale nie musi. Opozycja grzmiała, że to haniebne prawo. Poseł PiS Łukasz Rzepecki apelował o wycofanie projektu, bo ustawa jest zła, antyludzka i antyobywatelska.

Komisja Europejska podejmie w czwartek decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej. Komisja ma wystąpić o natychmiastowe zaprzestanie wyrębu.
Więcej
    Komentarze