Pasją Marii Możejko było upowszechnianie muzyki, ale zebrane przez nią przepisy kulinarne do dziś wykorzystuje wiele osób z Wrzosowej, Huty Starej i wielu innych miejscowości koło Częstochowy.

Maria Możejko urodziła się w roku 1946 w województwie łódzkim. Długoletni pedagog i nauczyciel muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjum, a także instruktorka zespołu wokalnego i chóru. Jej pasją była idea upowszechnienia muzyki, której poświęcała każdą chwilę swojej pracy. Najważniejszym celem jej działalności było zaszczepienie kontaktu i obcowania z muzyką. Twierdziła, że z lat dziecięcych zostaje trwały szacunek dla sztuki i jej umiłowanie, bo jak wiadomo: „czym skorupka za młodu nasiąknie...”. Już w okresie wczesnego dzieciństwa poprzez czasy gimnazjalne i dalsze kształcenie interesowała się muzyką i teatrem. Zdolności artystyczne ujawniły się już w najmłodszych latach życia, a pobyt w szkole podstawowej miał decydujące znaczenie dla rozwoju jej zdolności muzycznych i zainteresowania pracą pedagoga.

W szkole podstawowej oraz liceum brała czynny udział w chórach, zespołach wokalnych i teatralnych, a na studiach była członkiem chóru akademickiego.

Już jak młody nauczyciel nie straciła kontaktu z amatorskim ruchem teatralnym i brała w nim czynny udział. Jednocześnie prowadziła chór w szkole podstawowej w Strzebiniu koło Kalet, gdzie podjęła pierwszą pracę, a następnie w szkole podstawowej w Piaskach w województwie łódzkim. W roku 1968 podjęła pracę w powiecie częstochowskim, w szkole podstawowej we Wrzosowej, i jednocześnie śpiewała w chórze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako nauczyciel w szkole podstawowej we Wrzosowej uczyła wychowania muzycznego. W tym czasie szkoła starała się o nadanie imienia Mikołaja Kopernika, a pani Maria napisała słowa i skomponowała muzykę pieśni „Praca naszą nauką”. Pieśń ta stała się hymnem szkoły podstawowej we Wrzosowej, który śpiewany jest do dnia dzisiejszego podczas uroczystości szkolnych.

Z tej samej okazji nadania imienia szkole wystawiła z dziećmi sztukę teatralną „Zaćmienie słońca”. W szkole podstawowej we Wrzosowej, jak i w szkole podstawowej w Hucie Starej B, do której przeniosła się w roku 1978, organizowała imprezy typu Święto Muzyki, jasełka, kolędowanie, montaże słowno-muzyczne, festiwale piosenki, pokazy dorobku chóru szkolnego. Także inne imprezy okolicznościowe – ekologiczne, antyalkoholowe połączone z pieśnią biesiadną. A przede wszystkim po raz pierwszy w historii szkoły w Hucie Starej B i Osiedla zorganizowała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, propagując jej szczytne cele wśród uczniów i mieszkańców Osiedla.

Wszystkie te imprezy miały ogromne walory wychowawcze:

– pomoc ludziom chorym,

– wyrabianie szacunku dla kalek i osób starszych,

– podtrzymywanie tradycji narodowych,

– ukierunkowanie na sztukę,

– wskazywanie na przykre konsekwencje nadużywania alkoholu, palenia papierosów czy używania środków odurzających.

Satysfakcja z przezwyciężania trudności i osiąganie sukcesów mobilizowała ją, jak i dzieci do dalszych wysiłków, a wspólna radość z twórczego działania spajała wszystkich w przyjazny i życzliwy zespół.

Jej zaangażowanie i pasja znalazły uznanie w postaci licznych nagród otrzymanych od dyrekcji szkoły, wójta gminy Poczesna, kuratorium oświaty. Przewodniczący Rady Państwa przyznał jej Złoty Krzyż Zasługi za długoletnią i wyróżniającą się pracę pedagogiczną.

Miała jeszcze jedną wielką pasję – pieczenie ciast. Do tej pory wiele osób wykorzystuje zebrane przez nią przepisy.

Pani Maria Możejko zmarła w dniu 10 kwietnia 2016 roku.

Jeden z przepisów kulinarnych zebranych Marię Możejko
Jeden z przepisów kulinarnych zebranych Marię Możejko Ze zbiorów Andrzeja Strugacza

AKADEMIA OPOWIEŚCI

Czekamy na wasze opowieści o nauczycielach z podstawówki, liceum, uczelni, ale także o innych ludziach, którzy byli dla was inspiracją na całe życie.

Regulamin akcji jest dostępny TUTAJ. Teksty najlepiej przysyłać za pośrednictwem naszej FORMATKI. Najciekawsze będą publikowane na łamach ogólnopolskiej „Gazety Wyborczej” oraz w jej wydaniach lokalnych lub w serwisach grupy Wyborcza.pl.

Nadesłane prace wezmą udział w konkursie, w którym jury wyłoni trzech zwycięzców.

ZWYCIĘZCY DOSTANĄ NAGRODY PIENIĘŻNE:

za pierwsze miejsce w wysokości 5556 zł brutto,
za drugie miejsce – 3333 zł brutto,
za trzecie miejsce – 2000 zł brutto.

Komentarze