1. Ile wyniesie cena mojej prenumeraty po podwyżce?
  Cena po podwyżce wyniesie 36 zł za każde 4 tygodnie lub za każde 31 dni, w zależności od okresu rozliczenia prenumeraty, jaki posiadasz w ramach swojego zamówienia. Zgodnie z Regulaminem Serwisów Grupy Wyborcza.pl cena zostanie podniesiona najwcześniej od trzeciego Okresu Prenumeraty, z wyłączeniem zamówień prenumeraty autoodnawialnej z ceną zmieniającą się (rosnącą) w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji. Zmiana ceny będzie dotyczyć Okresu Prenumeraty następującego najwcześniej po drugim okresie z najwyższą ceną, w ramach danego zamówienia.  
  Fragmenty Regulaminu regulujące te kwestie znajdują się poniżej: https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23448405,regulamin-serwisu-wyborcza-pl.html
  4.3.3.Zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej trzeciego Okresu Prenumeraty - z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.4.
  4.3.4. W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej z ceną zmieniającą (rosnącą) się w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji, zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej Okresu Prenumeraty następującego po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia.
 2. Dlaczego moja cena została zmieniona?
  Dzięki subskrypcjom "Wyborczej" możemy utrzymywać naszą redakcję i tworzyć niezależne dziennikarstwo na wysokim poziomie. Takie wsparcie pozwala nam też rozwijać się i wprowadzać nowe rozwiązania, które ułatwią Ci korzystanie z naszego serwisu oraz aplikacji.
  Skutki wojny w Ukrainie i galopująca inflacja dotknęły także nas. Dlatego już we wrześniu 2022 r. podnieśliśmy docelową cenę nowych zamówień pakietu Premium do 36 zł. Obecna podwyżka jest kontynuacją tego procesu.
 3. Kogo obejmuje podwyżka ceny?
  Zmiana ceny dotyczy tych, którzy posiadają pakiet Premium i dokonali zakupu subskrypcji autoodnawialnej z czterotygodniowym oraz miesięcznym (31 dni) okresem rozliczeniowym po 12 maja 2020 r. (tj. na podstawie Regulaminu, który przewiduje możliwość takiej podwyżki). Jednocześnie, jak wskazuje regulamin, cena zostanie podniesiona najwcześniej od trzeciego Okresu Prenumeraty, z wyłączeniem zamówień prenumeraty autoodnawialnej z ceną zmieniającą się (rosnącą) w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji. Zmiana ceny będzie dotyczyć Okresu Prenumeraty następującego najwcześniej po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia.
  Fragmenty Regulaminu regulujące te kwestie znajdują się poniżej: https://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23448405,regulamin-serwisu-wyborcza-pl.html
  4.3 Cena za kolejne Okresy Prenumeraty Autoodnawialnej może zostać zmieniona przez Agorę za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec Okresu prenumeraty następującego po dniu otrzymania pierwszej informacji o zmianie ceny - z uwzględnieniem postanowień pkt 4.3.3. i 4.3.4.
  4.3.1. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie ceny - co najmniej dwukrotnie na podany adres e-mail.
  4.3.2. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę ceny może, w okresie wypowiedzenia i z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4.2. zrezygnować z Prenumeraty poprzez rezygnację z autoodowienia w ustawieniach Konta lub poprzez rezygnację wysłaną na adres e-mail: pomoc.wyborcza.pl.
  4.3.3.Zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej trzeciego Okresu Prenumeraty - z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3.4.
  4.3.4. W przypadku Prenumeraty Autoodnawialnej z ceną zmieniającą (rosnącą) się w kolejnych Okresach Prenumeraty - np. zakupionych w ramach promocji, zmiana ceny może dotyczyć najwcześniej Okresu Prenumeraty następującego po drugim okresie z ceną najwyższą, w ramach danego zamówienia. w ramach danego zamówienia.
 4. Przyszedł do mnie mail z informacją o zmianie ceny, czy muszę coś konkretnego zrobić?
  Proces podnoszenia ceny będzie odbywał się automatycznie bez konieczności podejmowania przez Ciebie żadnych akcji.
 5. Czy mogę zrezygnować z subskrypcji? W jaki sposób?
  Możesz w każdym momencie zrezygnować z autoodnowienia w dwojaki sposób:
  a)  poprzez anulowanie autoodnowienia w panelu Moje Konto, nie później niż 48 h przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty;
  b)  wysyłając odpowiednią prośbę na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl, nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Prenumeraty. 
 6. Czy mogę nie zgodzić się na zmianę ceny?
  Jeśli nie zgadzasz się na zmianę ceny, możesz, w okresie wypowiedzenia i z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 4.2., zrezygnować z Prenumeraty poprzez anulowanie autoodnowienia w ustawieniach Konta lub poprzez wysłanie rezygnacji drogą mailową na adres: pomoc@wyborcza.pl.
 7. Kiedy dokładnie zmieni się moja cena?
  Dokładną datę zmiany ceny znajdziesz w wiadomości wysłanej na twój adres mailowy, do którego przypisana jest twoja prenumerata.
 8. Dlaczego nie powiadomiono mnie o zmianie ceny?
  Jeśli obejmie Cię podwyżka ceny, dostaniesz informację o tym minimum dwukrotnie.
  A) Otrzymasz wiadomość e-mail, w której informujemy, że opłata zostanie na niezmienionym poziomie jeszcze przez 4 tygodnie/31 dni (w zależności od tego, jaki okres rozliczeniowy posiadasz - okres rozliczeniowy nie zostanie zmieniony), a także podajemy, od kiedy (indywidualnie dla każdej osoby posiadającej subskrypcję) będzie obowiązywała nowa cena.
  B) W trakcie ostatniego okresu obowiązywania poprzedniej ceny otrzymasz drugą wiadomość e-mail, w której przypomnimy Ci, że od następnego okresu rozliczeniowego cena zmieni się na 36 zł.
  C) W dniu zmiany ceny otrzymasz wiadomość mailową z informacją, że dziś zmienia Ci się cena prenumeraty na 36 zł.
  Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej adresu e-mail, do którego została przypisana subskrypcja. Ponadto, każdą osobę posiadającą subskrypcję, której zmieni się wkrótce cena, poinformujemy także w Moim Koncie w serwisie Wyborcza.pl poprzez specjalny komunikat.
 9. Czy zmiana ceny zmieni zakres mojego pakietu lub okres rozliczeniowy?
  Nie, zmieni się jedynie cena prenumeraty. Nowa cena wyniesie 36 zł. Zakres pakietu i okres rozliczeniowy pozostaną bez zmian. 
 10. Czy zmiana ceny dotyczy tylko pakietu Premium czy też innych pakietów?
  Zmiana dotyczy jedynie pakietu Premium. Szczegółowy opis, których użytkowników dotyczy podwyżka znajdziesz w punkcie 3.
 11. Mam ofertę z gwarancją stałej ceny. Czy mimo to cena mojej subskrypcji zostanie podniesiona?
  Nie. W przypadku tego typu ofert nie zmieniamy ceny subskrypcji.