Zmiany w przepisach dotyczących mieszkań komunalnych, które miały ułatwić przyznawanie ich osobom najbardziej potrzebującym takiego lokalu, zapowiadano od lat. Ostatecznie wprowadziła je ustawa nowelizująca z 22 marca 2018 r., a zmiany w tym zakresie obowiązują od 21 kwietnia 2019 r.

Najważniejsza dotyczyła prawa samorządów do weryfikacji dochodów najemców mieszkań. Lokatorzy na wezwanie gminy muszą wykazać dochody w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego. Takie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Ale uwaga! Jak podkreśla Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, weryfikacja dochodów najemców lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie nowo zawieranych umów o najem lokalu, czyli zawieranych od 21 kwietnia 2019 r. Nowe przepisy wyposażają gminy w uprawnienia do weryfikacji wysokości dochodów w trakcie najmu, jednak nie częściej niż co 2,5 roku. Jeżeli się okaże, że najemca przekracza ustalone przez gminę progi dochodowe, gmina będzie podwyższała czynsz najmu za mieszkanie proporcjonalnie do stopnia przekroczenia progów dochodowych.

Podwyżka ma odpowiadać wzrostowi dochodów gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę, np.: wzrost dochodów gospodarstwa czteroosobowego o 400 zł będzie powodował podwyżkę czynszu o 100 zł (400 zł: 4 = 100 zł). Dla gospodarstw jednoosobowych został przewidziany specjalny współczynnik korygujący, dzięki któremu wzrost dochodu takiego gospodarstwa o 100 zł nie będzie powodował wzrostu czynszu w takiej samej wysokości (podwyżka czynszu będzie mniejsza niż wzrost dochodu). W ten sposób najemcy, którym wzrosną dochody, mają w większym stopniu uczestniczyć w utrzymaniu zajmowanego mieszkania. Jeśli nie będą chcieli płacić więcej, będą musieli poszukać innego mieszkania na własną rękę. 

Informator o zmianach, które czekają najemców mieszkań komunalnych, już w środę 4 września w Wyborczej. 

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem