W teorii katalog usług opiekuńczych dla osób starszych jest bogaty. W praktyce albo trzeba za nie słono płacić, albo czekać w długiej kolejce, aż się zwolni miejsce w placówce opiekuńczej. Jak łączyć pracę zawodową z opieką nad niedołężnym rodzicem?

Do wyboru jest kilka opcji: dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, prywatny dom opieki, opiekunka środowiskowa, prywatna opiekunka. Jedne rozwiązania są trudno dostępne, bo kolejka chętnych długa, inne kosztowne, więc nie każdego stać. Dlatego wiele rodzin bierze seniora do siebie, by móc się nim zajmować samodzielnie, bez oglądania się na instytucje publiczne.

Opieka nad chorym rodzicem w domu

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu w razie opieki nad:

- dzieckiem do ukończenia ośmiu lat (np. gdy żłobek, przedszkole lub szkoła są zamknięte; rodzic, który na co dzień opiekuje się dzieckiem, jest chory);

- chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat;

- innym członkiem rodziny.

60 albo 14 dni

Liczba dni zasiłkowych jest ograniczona w stosunku rocznym, w zależności od tego, nad kim jest roztoczona opieka. I tak:

- 60 dni w roku przysługuje na opiekę nad dzieckiem (zarówno w wieku do 8 lat, jak i chorym dzieckiem w wieku do 14 lat);

-14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujemy się pozostałymi członkami rodziny.

Informator o domach opieki i opiece już w sobotę 16 lutego w "Gazecie Wyborczej" 

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem