Nowe zasady oceniania, wydłużony awans zawodowy, jednakowe pensum dla wszystkich specjalistów - ten rok szkolny będzie obfitował w liczne zmiany dla nauczycieli.

Przy okazji zmian w oświacie zreformowanych zostało też wiele zapisów regulujących pracę nauczycieli - chodzi zarówno o Kartę nauczyciela, jak i uzupełniające ją rozporządzenia.

We wrześniu znacznie wzrośnie ranga oceny pracy nauczycieli. To od niej będzie zależała m.in. możliwość przyspieszenia awansu zawodowego, ale też premie. Po zmianach ocena będzie przeprowadzana częściej niż dotąd. Obowiązkowo trzeba będzie ją wystawić po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego, a także co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, nawet jeśli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.
Podstawą oceny będą regulaminy pracy nauczycieli, które powinny być gotowe już we wrześniu.

Na jakie inne zmiany muszą się przygotować nauczyciele? Czytaj we wtorek 4 września w "Moim Biznesie" - dodatku do "Gazety Wyborczej".

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem