Idea wprowadzenia powszechnych badań przesiewowych wzroku i słuchu dla osób w każdym wieku w Polsce, gdzie na wizytę u okulisty czeka się miesiącami, a nawet latami, wydaje się utopijna. Równy i powszechny dostęp do badań przesiewowych może zostać zagwarantowany dzięki innowacyjnemu projektowi badawczemu, w ramach którego powstaje zautomatyzowana kapsuła do badania zmysłów. Problem zaburzeń i schorzeń zmysłów dotyczy ponad 1 miliarda osób na całym świecie.

Idea wprowadzenia powszechnych badań przesiewowych wzroku i słuchu dla osób w każdym wieku w Polsce, gdzie na wizytę u okulisty czeka się miesiącami, a nawet latami, wydaje się utopijna. Jednak starzejące się społeczeństwo będzie wymagać częstej, okresowej kontroli zmysłów, w tym także zmysłu równowagi, smaku i węchu, których zaburzenia mogą być sygnałem świadczącym o poważnych chorobach, a dysfunkcje znacznie zmniejszają komfort życia. Równy i powszechny dostęp do badań przesiewowych może zostać zagwarantowany dzięki innowacyjnemu projektowi badawczemu, w ramach którego powstaje zautomatyzowana kapsuła do badania zmysłów. Problem zaburzeń i schorzeń zmysłów dotyczy ponad 1 miliarda osób na całym świecie.

Ideą kapsuły jest również dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Nowatorski projekt mobilnej kapsuły do badania zmysłów, będącej zintegrowanym systemem badań schorzeń narządów zmysłów, czyli słuchu, wzroku, mowy, równowagi oraz powonienia, tworzony jest przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Opracowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających przeprowadzenie badań w kapsule zajmowała się warszawska firma CONET, od dwudziestu lat będąca w czołówce firm proponujących innowacyjne rozwiązania technologiczne dla biznesu oraz medycyny. Pomysł kapsuły powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie przekładania tradycyjnych metod leczenia na rozwiązania komputerowe. Kapsuła, jako urządzenie mobilne obsługiwane samodzielnie przez pacjenta, rozwiązuje częściowo problemy ograniczonego dostępu do specjalistów oraz wydłużających się kolejek.

Po przeprowadzeniu testów i wprowadzeniu ostatecznych poprawek kapsuły będą mogły służyć pacjentom, zarówno dzieciom, jak i dorosłym jako narzędzia badań przesiewowych oraz testów poprzedzających wizytę u specjalisty. Ideą kapsuły jest również dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym na wózkach inwalidzkich. System ankiet dostępny jest dla osób niewidzących i niemogących posługiwać się myszką, gdyż rozpoznaje mowę pacjenta, pytania i odpowiedzi są wypowiadane przez kapsułę, zaś pacjent odpowiada wprost do mikrofonu.

Dla firmy CONET możliwość współpracy z instytutami badawczymi z obszaru medycyny i telemedycyny jest elementem realizacji strategii związanej z tworzeniem rozwiązań informatycznych pomagających bezpośrednio ludziom i odpowiadającym na ich problemy, bariery, z którymi się stykają. Doświadczenie CONET-u w projektowaniu i prototypowaniu narzędzi informatycznych na podstawie  tradycyjnych procesów okazało się w pracy nad tym projektem bezcenne.

Kapsuła i podobne rozwiązania to przyszłość medycyny

– Od lat jesteśmy liderem rozwiązań dla biznesu, więc digitalizacja procesów biznesowych i przez to ułatwianie ludziom pracy to nasza codzienność. W przypadku tego projektu zrobiliśmy niemal to samo: procedury badań, na przykład znanego wszystkim badania wzroku polegającego na odczytywaniu literek z oddalonej od pacjenta planszy, przenieśliśmy do świata nowych technologii. Dzięki temu udało się stworzyć badanie dokładniejsze, takie, którego nie da się oszukać. Dodatkowo podczas jednej wizyty w kapsule pacjent może wykonać cztery badania: ostrości widzenia z bliży i z dali, wrażliwości na kontrast i widzenia barw, podczas gdy wizyta u okulisty kończy się jednym badaniem. Kapsuła to rozwiązanie, które pomaga poprzez ułatwienie i upowszechnienie dostępu do dokładnych certyfikowanych testów - mówi Semko Doktór, prezes firmy CONET.

Kapsuła i podobne rozwiązania to przyszłość medycyny, szczególnie w obliczu rosnących potrzeb spowodowanych starzeniem się społeczeństwa. Ale nie tylko. Kapsuły postawione na przykład w urzędach miast czy też centrach handlowych ułatwią dostęp wszystkim, którzy niepokoją się o stan swojego słuchu czy też wzroku, zaś w szkołach w ciągu kilku dni pozwolą na przebadania kilkuset dzieci i skierowanie ich w razie potrzeby do odpowiedniego specjalisty. Kapsuła będzie mogła również działać w każdej przychodni, zaś badanie w niej wykonywane zastąpi standardowe badanie wzroku z tablicą w gabinecie lekarskim. Dzięki nowym technologiom takie rozwiązanie to nie obrazek z filmu futurystycznego, ale perspektywa, które może się zrealizować już w niedalekiej przyszłości.

Więcej
    Komentarze