Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze art. 140 i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zgodnie z § 12: "Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności", w związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i poważnym incydentom lotniczym mogą prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim.

Inne wersje językowe przygotowane zostały w celach informacyjnych.

Spis treści raportu końcowego

Spis treści

Wykaz skrótów

Informacje ogólne

Streszczenie

Część opisowa

INFORMACJE FAKTYCZNE

Historia lotu

Obrażenia osób

Uszkodzenia statku powietrznego

Inne uszkodzenia

Informacje o składzie osobowym

Informacje o statku powietrznym

Informacje meteorologiczne

Pomoce nawigacyjne

Łączność

Informacje o miejscu zdarzenia

Rejestratory pokładowe

Informacje o wraku

Informacje medyczne i patologiczne

Pożar

Czynniki przeżycia

Badania i ekspertyzy

Informacje o organizacji i działaniach administracyjnych

Informacje uzupełniające

ANALIZA

Analiza przepisów normujących wykonywanie lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych RP

Wyszkolenie załogi samolotu Tu-154M

Wyszkolenie personelu służby inżynieryjno-lotniczej 36 splt

Analiza działania 36 splt

Nadzór nad działalnością 36 splt

Analiza procesu organizacji wizyt w dniach 7 i 10.04.2010 r. i jego zgodności z zapisami dokumentów normatywnych

Analiza wyposażenia lotniska

Analiza meteorologiczna

Analiza przygotowania do lotu

Przebieg lotu

Analiza psychologiczna działania załogi samolotu Tu 154M

Analiza działania służb ruchu lotniczego Analiza procesu podejmowania decyzji przez GKL

Stan techniczny samolotu w chwili wypadku

WNIOSKI KOŃCOWE

Ustalenia Komisji

Przyczyny i okoliczności wypadku

ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

ZAŁĄCZNIKI