W dniach 24-26 marca 2023 r. odbyło się Szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy, organizowane przez Fundację Geremka oraz Fundację Gazety Wyborczej na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

W szkoleniu wzięło udział 20 młodych dziennikarzy i dziennikarek, tworzących materiały pisane, audio oraz audiowizualne. Wśród prowadzących zajęcia byli: Miłosz Wiatrowski-Bujacz, Zosia Wanat, Piotr Stasiński, Piotr Maciej Kaczyński, Filip Szulik-Szarecki, Michał Sęk, Łukasz Lipiński, Agata Kowalska, Jarosław Kopeć oraz Maciej Czajkowski.

Znamy imiona i nazwiska osób, które wezmą udział w II module Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek. Wyboru (spośród osób uczestniczących w I module) dokonano na podstawie ocen za materiały dziennikarskie (audio, wideo lub artykuł) przygotowane w ramach Szkolenia.

Zaproszenie do udziału w II module Szkolenia otrzymują:

Marcelina Burzec, Alicja Dec, Maria Kosiarz, Oktawia Kromer, Seweryn Lipoński, Łukasz Łaskawiec, Tomasz Wesołowski.

II moduł Szkolenia Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek odbędzie się 3 i 4 lipca w Brukseli.
Więcej
    Komentarze