W Polsce odnotowujemy corocznie około 80 - 90 tys. przypadków udaru mózgu. Najczęściej są to osoby starsze. Jego ofiarą padają jednak także młodsi ludzie. Udar mózgu może nawet prowadzić do śmierci. Optymistyczna wiadomość jest taka, że nie jesteśmy zupełnie bezbronni w walce z tym groźnym przeciwnikiem.

Dzięki programowi edukacyjnemu FAST Heroes dedykowanemu dzieciom w wieku 5-9 lat i zdobytej podczas jego realizacji umiejętności odpowiedniego rozpoznania zagrożenia, dzieci mogą ocalić zdrowie, a nawet życie najbliższych. FAST Heroes został międzynarodowo doceniony nie tylko przez nauczycieli, rodziców i ich dzieci, ale także ekspertów medycznych, towarzystwa naukowe, fundacje, ministerstwa i inne podmioty, w tym Światową Organizację Udaru Mózgu. W ubiegłym roku (2022) program otrzymał również rekomendację Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy 'Razem Zdrowsi'. W Polsce program objęło patronatem Stowarzyszenie 'Udarowcy - Liczy się Wsparcie'. Program wspierają także Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu.

Program opiera się na cyklu pięciu zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole przy pomocy przystępnie napisanych zeszytów ćwiczeń o przykuwającej uwagę szacie graficznej. Program można realizować także z domu w wersji online korzystając z bezpłatnych e-booków, dostępnych po zalogowaniu na stronie programu. Dzięki temu do dzieci dołączyć mogą również rodzice, a rodzinna zabawa zamienia się w pełną wyzwań edukacyjną przygodę.

Poniższy film, za sprawą wypowiedzi osób prezentujących różne perspektywy - w tym lekarską, pacjencką, parentingową, związaną z edukacją - pokazuje wieloaspektowość programu FAST Heroes oraz jego rolę w zwiększaniu ogólnej świadomości społecznej na temat udaru mózgu i jego objawów. W filmie występują m.in.: dr hab. n. med. Adam Kobayashi - prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, ekspert medyczny; Dr Sebastian Szyper - Prezes Stowarzyszenia 'Udarowcy - Liczy się wsparcie!'; Katarzyna Zielińska - aktorka teatralna i filmowa, matka 8-letniego Henryka i 5-letniego Aleksandra; Marcin Korczyc - Prezes Fundacji 'Ja, Nauczyciel'ka'; Elżbieta Januszkiewicz - Nauczycielka wczesnoszkolna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.
Więcej
    Komentarze
    `