- Dopóki roszczenia reprywatyzacyjne nie będą zamknięte, to nie ma prawnej możliwości, żeby ktokolwiek na tym coś wybudował, dostał kredyt etc. - tłumaczył wczoraj komisji reprywatyzacyjnej Robert Nowaczyk - Jakub R. prosił mnie, żebym spróbował skupić roszczenia do Srebrnej 16, wtedy spółka miałaby czystą sprawę - dodał Nowaczyk.
Więcej
    Komentarze
    `