Awantura w szkole w Coniewie z udziałem Czeczena została nazwana 'islamskim atakiem na polską szkołę'. Matka jednego z chłopców przyjechała do szkoły wyjaśniać dziecięcą bójkę z dwoma innymi dorosłymi mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców w Lininie. Jeden z Czeczenów próbował uderzyć nauczyciela, który zagrodził im drogę. Nauczycielowi spadły okulary.
Sytuacja w szkole rozgrzała nastroje w okolicy. Mieszkańcy gminy Góra Kalwaria ramię w ramię z władzami i ONR-em żądają zamknięcia ośrodka dla cudzoziemców w Lininie.
Komentarze
`