Chodzi o to, żeby orientacyjnie oszacować, ile prądu będzie zużywać takie urządzenie. Ale zamontować pompę też trzeba prawidłowo.

Sławomir Szymański: Jakie znaczenie ma poprawny montaż dla efektywności pompy ciepła? Czy można tu dużo zepsuć?

Tomasz Maciejowski, kierownik serwisu pomp ciepła w Columbus Energy: – Dla poprawnego funkcjonowania pompy ciepła ogromne znaczenie ma zachowanie standardów montażowych instalacji. Poza kwestiami bezpieczeństwa użytkowania (odpowiednio zabezpieczone przewody elektryczne, poprowadzone w korytach montażowych, każde połączenie wykonane w puszce elektrycznej, zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń), sposób montażu znacząco wpływa na wydajność i bezawaryjność urządzenia.

Niezwykle istotne jest tutaj zastosowanie odpowiednich przekrojów przyłączy rurowych, armatury o dostosowanej przepustowości, unikanie nadmiernej ilości zmian kierunku przepływu (tzw. kolana) czy też zabezpieczenie układu hydraulicznego poprzez zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe i zawory spustowe. Przykładowo, duża ilość przewężeń na instalacji hydraulicznej może wywoływać nadmierną różnicę temperatur na wlocie i wylocie wody z wymiennika płytowego, co zmniejsza sprawność układu, a w konsekwencji może nawet powodować degradację samego wymiennika czy też sprężarki.

Dlatego przed montażem pompy ciepła należy zapoznać się z instrukcją montażową i bezwzględnie się do niej stosować.

Czy poziom trudności wzrasta w przypadku instalacji z fotowoltaiką i/lub magazynem energii?

– Oczywiście, że w takim przypadku wzrasta trudność montażu, choćby z powodu większej ilości elementów. Montaż pompy ciepła trwa średnio 3-4 dni, a instalacji fotowoltaicznej czy magazynu energii – zazwyczaj 1-2 dni. Dodatkowo, każdy z systemów wymaga od instalatora odmiennych kwalifikacji i w większości przypadków za montaż poszczególnych urządzeń wchodzących w skład inwestycji odpowiadają oddzielni instalatorzy. Sama konfiguracja dla wykwalifikowanego wykonawcy, przy odpowiednim systemie zarządzającym, nie jest szczególnie kłopotliwa.

Warto zaznaczyć, że połączenie systemów fotowoltaiki, magazynu energii oraz pompy ciepła tworzy swoisty ekosystem, który przy odpowiednim sterowaniu i zarządzaniu energią znacząco redukuje wydatki na energię elektryczną, a tym samym przyspiesza zwrot całej inwestycji.

Jakie parametry są najważniejsze przy wyborze pompy ciepła? Klasa energetyczna jest na pierwszym miejscu, a może współczynnik COP?

– Przy wyborze pompy ciepła, z ekonomicznego punktu widzenia, najistotniejszym

parametrem jest współczynnik wydajności, który pozwoli oszacować orientacyjne zużycie energii elektrycznej, w przypadku, gdy znana jest energochłonność budynku.

Warto również zapoznać się z logiką pracy urządzenia czy też możliwościami sterowania, które mogą znacząco poprawić komfort użytkowania. Niektórzy producenci w ofercie posiadają urządzenia z rozbudowaną platformą zdalnego sterowania, co nie tylko ułatwia obsługę urządzenia, ale także umożliwia serwisantowi analizę pracy jednostki czy też postawienie diagnozy w przypadku ewentualnej awarii.

Kolejnym z dość istotnych parametrów jest głośność jednostki zewnętrznej. Jeśli urządzenie w czasie pracy na wysokim parametrze jest zbyt hałaśliwe, dłuższa eksploatacja może wywoływać dyskomfort.

Jednak z serwisowego punktu widzenia największe znaczenie ma trwałość zastosowanych podzespołów, a zwłaszcza sprężarki, która jest najdroższym elementem jednostki zewnętrznej i stanowi „serce" układu chłodniczego.

Jak wybrać dobrego montera?

– Poza współczynnikiem COP czy rodzajem elementów konstrukcyjnych pompy ciepła dla użytkownika bardzo duże znaczenie ma wybór firmy instalującej urządzenie. Najlepiej, gdy wykonawca posiada autoryzację serwisową producenta, bądź sam jest producentem i posiada odpowiednie zaplecze serwisowe. Odpowiednio szybka reakcja serwisowa w sezonie grzewczym skraca okres korzystania z systemów awaryjnych, które wpływają na zużycie energii elektrycznej. Dlatego wykonawca, poza zapleczem części zamiennych, powinien posiadać rozbudowaną sieć serwisantów.

Komentarze