Drony dawno przestały być tylko zabawkami. Dzisiaj wykorzystywane są m.in. w sektorach bezpieczeństwa, ochrony i infrastruktury krytycznej. Korzystają z nich geodeci, leśnicy, rolnicy czy filmowcy.

Rozmowa z dr. inż. Sebastianem Banaszkiem z firmy Banaszek Group

Marcin Czyżewski: Czy drony to dzisiaj wciąż gadżety, czy też urządzenia, które w znaczący sposób ułatwiają ludziom życie?

Dr inż. Sebastian Banaszek: - Drony dawno przestały być tylko zabawkami. Istnieją branże, które już dzisiaj nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez ich użycia. Parametry techniczne dronów oraz ich funkcjonalność rozwija się w bardzo szybkim tempie, w związku z czym stają się z dnia na dzień jeszcze bardziej użyteczne. Na rynku zaczynają pojawiać się drony przemysłowe o bardzo charakterystycznych możliwościach, które znajdują kolejne zastosowania. Systemy bezzałogowe oferujące możliwość użycia różnych sensorów, czyli czujników, długi czas lotu oraz wysoką dokładność pozyskiwanych danych to wysoce zaawansowane narzędzia dla specjalistów. Drony mogą wydatnie ułatwić realizację wielu niebezpiecznych zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia bądź zdrowia. Skracają czas wykonania czynności i przynoszą ekonomiczne oszczędności, zwiększając m.in. wydajność pracy.

Wielu z nas drony kojarzą się dzisiaj z robieniem zdjęć z powietrza, wojną w Ukrainie i kontrolowaniem kominów w okresie grzewczym. W jakich jeszcze dziedzinach tak naprawdę wykorzystywane są te urządzenia?

Dr inż. Sebastian Banaszek: - Nie zajmujemy się militarnymi zastosowaniami dronów, dlatego chciałbym skupić się na zastosowaniach cywilnych. Jako ekspert z zakresu pozyskiwania i przetwarzania danych z pokładu drona w chwili obecnej jestem w stanie wykonać ponad 120 usług w 17 branżach. Oczywiście wiele z tych usług wymaga zastosowania odpowiedniego sensora, a co zatem idzie - również drona, który umożliwia ich łatwą wymianę. Do sektorów, które obecnie najczęściej wykorzystują drony, można zaliczyć bezpieczeństwo, ochronę i infrastrukturę krytyczną. Z dronów korzystają geodeci, leśnicy, rolnicy czy filmowcy.

Wśród najczęściej wykorzystywanych w dronach sensorów można wymienić: kamerę RGB (standardowa kamera foto/wideo - przyp. red.), kamerę multispektralną (rejestruje niewidoczne dla oka pasma - dop. red.) czy skaner Lidar (urządzenie służące do pomiaru odległości - dop. red.). Są to przede wszystkim sensory umożliwiające realizację skomplikowanych zadań inżynierskich związanych z realizacją inspekcji czy inwentaryzacji zarówno procesów urbanizacyjnych, jak i środowiskowych.

Ogromną wartość dodaną osiągamy z synergii dronów z innymi nowoczesnymi technologiami. Na przykład wykorzystanie zalet sieci GSM w oparciu o infrastrukturę Orange Polska daje praktycznie nieograniczone możliwości sterowania dronem oraz przekazywania wysokiej jakości materiału foto i wideo w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Z kolei korzystanie z rozwiązań chmurowych opartych o Google Cloud Platform umożliwia archiwizowanie i przetwarzanie ogromnych ilości danych pozyskiwanych w trakcie lotów.

Należy wspomnieć również o profesjonalnych producentach dronów przemysłowych, takich jak Prometheus, którzy w ramach dostarczanych systemów zapewniają dostęp do niezbędnego oprogramowania i zasobów online ułatwiających planowanie i wykonywanie lotów oraz przetwarzanie i analizę danych.

Jakie są dzisiaj praktyczne zastosowania dronów? Do czego mogą się nam przydać?

- Obecnie drony najczęściej wykorzystywane są do prowadzenia monitoringu oraz realizacji inspekcji i inwentaryzacji. Monitoring polega najczęściej na reagowaniu w czasie rzeczywistym na pewne zjawiska, wykorzystywane są tu drony z sensorami RGB, termo, sensory z dużymi przybliżeniami oraz dalmierzami laserowymi. Dane bezpośrednio na pokładzie przetwarza sztuczna inteligencja, a obraz transmitowany jest w czasie rzeczywistym online.

Inspekcja polega na pozyskiwaniu danych, a następnie ich analizie w tzw. postprocesingu, czyli po zakończeniu lotu. Głównym zadaniem inspekcji jest stwierdzenie wystąpienia określonego zjawiska oraz określenie jego skali. Często wykorzystywana jest do wstępnego określania rozmiaru skutków zdarzeń podlegających inspekcji. Wykorzystuje się w tym przypadku drony z sensorami RGB, termo, multispectral oraz podstawowe oprogramowanie do analizy pozyskanych danych.

Z kolei inwentaryzacja należy do najbardziej zaawansowanych zastosowań dronów. Polega na wykonaniu precyzyjnych nalotów, w trakcie których pozyskiwane są dane o konkretnych parametrach, pozwalających na uzyskanie w postprocesingu dokładnych danych pozwalających na wykonanie analiz jakościowych i ilościowych badanego zjawiska. Na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystuje się drony wyposażone w sensory RGB, termo, multispectral i LIDAR. Do tego doliczyć należy wszystkie pomiary wykonywane w oparciu o wyspecjalizowane czujniki, m.in. pomiar zawartości pyłów zawieszonych w powietrzu czy zawartości gazu w atmosferze.

Czy drony mogą pomóc np. w zarządzaniu nowoczesną firmą lub nowoczesnym miastem? Jeśli tak, to w jaki sposób?

- Oczywiście drony mogą stanowić niezmiernie istotny element systemu zarządzania zarówno przedsiębiorstwami, jak i miastami. W obu przypadkach mówimy o działaniach doraźnych, operacyjnych i strategicznych, wpisanych w eksploatację i rozwój. Drony wykorzystywane mogą być w monitoringu bezpieczeństwa, nadzorowaniu użytkowania czy inwentaryzacji na potrzeby rozwoju. Filozofia oraz zalety wykorzystania dronów wpisują się w ramy nakreślone przez popularne i wcielane w życie modele zarządzania miastem, szczególnie w kontekście pojęć SmartCity i Miasto Plus.

Komentarze