Nasi studenci występują na estradzie filharmonicznej i operowej, praktykują w zawodowych zespołach. Ale nie tylko - mówi prof. dr hab. Wojciech Widłak, Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Kamilla Sierocka: Czym kierują się kandydaci na studia muzyczne przy wyborze kierunku studiów?

Prof. dr hab. Wojciech Widłak, Rektor Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie: To przede wszystkim postaci pedagogów, którzy wykładają na uczelni. W Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie to liczne grono wybitnych artystów: instrumentalistów, śpiewaków, dyrygentów, chórmistrzów, kompozytorów, a także specjalistów od teorii muzyki i edukacji muzycznej.

Ważne są też warunki studiowania. Dlatego regularnie zakupujemy nowe instrumenty i stale dbamy o stan uczelnianego instrumentarium, zasoby biblioteczne, wyposażenie studia nagrań i inne elementy infrastruktury uczelni. Prowadzimy Dom Studencki. Przygotowujemy się do budowy nowego kampusu AMKP.

W przypadku uczelni artystycznych wybór kierunku studiów na ogół jest zdeterminowany wieloma latami nauki w szkole muzycznej I i II stopnia. Jednak nasza oferta studiów jest dużo bogatsza niż programy tych szkół. Obejmuje m.in. ok. 40 specjalności instrumentalnych (w tym instrumentalistykę dawną, jazzową i kameralistykę), wokalistykę, dyrygenturę symfoniczno-operową i chóralną, kompozycję, teorię muzyki, edukację muzyczną, muzykę kościelną.

Jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na studia w Akademii Muzycznej?

– Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Trzeba więc przede wszystkim zaprezentować wysokie umiejętności w zakresie wykonywania muzyki – najczęściej gry na instrumencie lub śpiewu. Ale wymagany jest też m.in. świetny słuch muzyczny, pamięć muzyczna, umiejętność szybkiego czytania nut (partytur) oraz ich przyswajania sobie. Ważna jest kreatywność i samodzielność, bo artysta-muzyk powinien mieć gen indywidualności. Jednocześnie istotne są umiejętności pracy zespołowej (nie tylko w przypadku orkiestry czy chóru). W toku studiów wspieramy naszych studentów w zakresie radzenia sobie ze stresem, pokonywania barier psychofizycznych, budowania kariery artystycznej oraz etyki zawodowej.

A jakie są w tej chwili potrzeby rynku pracy w zawodach muzycznych?

– Nasza uczelnia znajduje się w Krakowie – mieście kultury. Działa w nim kilka orkiestr i chórów zawodowych, a w regionie Małopolski – wiele instytucji kultury. To głównie nasi absolwenci pracują w tych zespołach i instytucjach. Dlatego kładziemy nacisk na współpracę z Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, Orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Cappellą Cracoviensis, Europejskim Centrum Kultury Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Dzięki tej współpracy nasi studenci występują na estradzie filharmonicznej i operowej, praktykują w zawodowych zespołach. Osobną grupą pracodawców jest dobrze rozwinięta regionalna sieć szkół muzycznych i ogólnokształcących, w których pracują nasi absolwenci. Warto również wspomnieć kościoły Krakowa i Małopolski, w których zatrudnia się organistów wykształconych w AMKP. Absolwenci naszych klas kompozycji tworzą muzykę klasyczną, teatralną, filmową, użytkową, na co jest stałe zapotrzebowanie.

Jakie kierunki i zawody muzyczne cieszą się w tej chwili największym zainteresowaniem?

– Przy stosunkowo wąskim, elitarnym gronie osób kształcących się w zawodzie muzyka, trudno mówić o znaczących trendach. Obserwujemy wzrost zainteresowania dyrygenturą, stałe jest zainteresowanie wokalistyką, rytmiką, grą na skrzypcach, flecie, klarnecie, rośnie zainteresowanie specjalnościami jazzowym. Poszczególne roczniki bywają mocno zróżnicowane.

A jakie nowe kierunki oferujecie Państwo na swojej uczelni?

– W roku akademickim 2024/2025 przewidujemy otwarcie nowej specjalności Reżyseria dźwięku – Od niedawna mamy specjalności instrumentalne: Duet fortepianowy, Kwartet smyczkowy, Trio fortepianowe, Akompaniament fortepianowy. Stosunkowo nowym kierunkiem, łączącym niegdysiejsze instrumentalne specjalności jazzowe jest Jazz i muzyka improwizowana.

Komentarze