Przed wybuchem wojny w Ukrainie na największe krakowskie uczelnie próbowało dostać się ponad 1,7 tysiąca Ukraińców. Dziś liczba ta jest niemal dwukrotnie wyższa, choć za nami dopiero pierwszy etap rekrutacji!

To ewenement, jedyne takie studia przygotowane na polskich uczelniach dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi o budownictwo i transport w języku ukraińskim, które w tym roku Politechnika Krakowska otworzyła specjalnie dla ukraińskich studentów.

Studia dla Ukraińców

– Widząc, choćby w przekazach medialnych, skalę zniszczeń, których doznaje każdego dnia Ukraina, możemy sobie dobrze uzmysłowić, jak ważną rolę będą miały dla jej odbudowy fachowe kadry inżynierskie – podnosi Małgorzata Syrda-Śliwa z Politechniki Krakowskiej.

Kierunki te od bliźniaczych studiów przeznaczonych dla polskojęzycznych studentów różnią się m.in. wprowadzeniem do programu zagadnień specyficznych dla ukraińskiego rynku budowlanego i transportowego w zakresie norm, procedur itp. A także językiem nauczania – pierwszy semestr zajęć ma być prowadzony w języku ukraińskim, drugi w językach ukraińskim i polskim, a od trzeciego semestru większość zajęć będzie się odbywać po polsku. Będzie to możliwe dlatego, że przez cały pierwszy rok studiów studenci uchodźcy z Ukrainy będą odbywać intensywny kurs języka polskiego.

Małgorzata Syrda-Śliwa nie ukrywa, że zainteresowanie tą ofertą przerosło oczekiwania uczelni. Na 72 miejsca na budownictwie i 36 na transporcie zgłosiły się łącznie 383 osoby.

Egzaminy wstępne

– Połowa kandydatów nie mogła przedstawić do rekrutacji świadectwa maturalnego. Dla tych młodych osób Wydział Inżynierii Lądowej przygotował egzamin wstępny z matematyki w języku ukraińskim. Poprzedził go kurs przygotowawczy z matematyki prowadzony przez pracowników krakowskiej uczelni. Egzamin za nami, przystąpiły do niego 182 osoby – mówi rzeczniczka Politechniki Krakowskiej.

Studia w założeniu mają być dla Ukraińców darmowe (dziś takie opłaty sięgają nawet 5 tysięcy złotych za semestr), finansowo program ma wesprzeć resort edukacji oraz polskie duże firmy budowlane. Stypendia, zakwaterowanie i wyżywienie 10 studentom chce zapewnić fundacja Grupy Mota Engil – Fundaç?o Manuel António da Mota.

A jak sytuacja wygląda na innych krakowskich uczelniach? Pozostałe nie oferują tak szeroko zakrojonego wsparcia dla nowych studentów, odsyłając studentów albo do kierunków dla obcokrajowców z wykładowym angielskim, albo oczekują certyfikatów znajomości języka polskiego na poziomie takim, by móc swobodnie uczestniczyć w zajęciach.

Uniwersytet Rolniczy proponuje jednak wsparcie językowe dla studentów z Ukrainy, którzy zdecydują się na naukę na kierunkach takich jak rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz inżynieria środowiska. Uniwersytet Pedagogiczny z kolei w tym roku uruchomił u siebie filologię ukraińską.

Kierunki studiów dla Ukraińców

Adam Gliksman z UP pytany o kierunki, które cieszą się największym zainteresowaniem studentów z Ukrainy, mówi: – Zainteresowania nie zmieniają się szczególnie [w porównaniu z latami ubiegłymi – przyp. red.]. Najwięcej osób wybiera stosunki międzynarodowe, filologię angielską, grafikę i design oraz turystykę i rekreację. Małgorzata Syrda-Śliwa z Politechniki Krakowskiej dodaje: – Studentów zagranicznych zazwyczaj na politechnice interesują budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, informatyka. Na UJ najwięcej zgłoszeń odnotowano na studia polsko-ukraińskie oraz informatykę.

Krakowskie uczelnie

Mówią zgodnie: już analizując wyniki pierwszego etapu rekrutacji na studia, widać, że kandydatów z Ukrainy jest więcej niż w poprzednich latach. – Liczba ta w stosunku do roku ubiegłego podwoiła się – wskazuje Paweł Kozakiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego, podając, że na dziś chętnych do rozpoczęcia studiów na UEK jest niemal 500 osób z Ukrainy. Dla porównania: w ubiegłym roku było to 200 osób, a rok wcześniej – 335. Przeszło pół tysiąca Ukraińców wyraziło też chęć studiowania na Uniwersytecie Pedagogicznym. – Zainteresowanie kandydatów pochodzących z Ukrainy w trakcie prowadzonej obecnie rekrutacji jest znacznie większe niż w poprzednich latach. W tym momencie w procesie rekrutacyjnym bierze udział 546 kandydatów z Ukrainy. Jest to liczba o ok. 170 procent większa niż w poprzednim roku – podaje Adam Gliksman z UP. Na Uniwersytecie Rolniczym odnotowano 105 kandydatów (w zeszłym roku były to 74 osoby).

Adam Koprowski z UJ: – W zeszłorocznej rekrutacji liczba zgłoszeń obywateli Ukrainy na studia I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia łącznie wyniosła niecałe 1200 opłaconych zgłoszeń. W tegorocznej rekrutacji na dziś mamy w systemie prawie 1700 opłaconych zgłoszeń złożonych przez obywateli Ukrainy na studia I stopnia, jednolite magisterskie oraz studia II stopnia. Przy czym ta liczba może się zwiększyć, gdyż przed nami są dodatkowe tury rekrutacji.

Dodatkowe etapy rekrutacji trwają do września na wszystkich uczelniach w mieście. Ci, którzy podczas wybuchu wojny w Ukrainie byli studentami tamtejszych uniwersytetów, mogą kontynuować naukę w Polsce na podstawie uproszczonych procedur. Wystarczy zaświadczenie dyrekcji uczelni, że studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku.

Komentarze