Krakowskie uczelnie przygotowały na kolejny rok akademicki nowe kierunki studiów. Oto niektóre z nich.

Krakowskie uczelnie przygotowały nowe kierunki studiów. Naukę będzie można zacząć już w październiku tego roku. 

Kierunki studiów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W nowym roku akademickim będzie można studiować m.in. doradztwo podatkowe. To studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. – Kierunek prowadzony jest w Instytucie Prawa UEK, ma charakter nowatorski i unikatowy w południowej Polsce. Łączy w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi oraz finansowymi. Program studiów dostarcza kompleksowej wiedzy i umiejętności dostosowanych do wymogów rynku pracy i zmian otoczenia społeczno-gospodarczego – informuje Paweł Kozakiewicz, rzecznik uczelni. Jak wynika z danych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w Polsce mamy niespełna 9 tys. osób czynnie wykonujących ten zawód, podczas gdy np. w Niemczech jest ich ok. 80 tys. –?Skomplikowanie prawa podatkowego oraz powyższe liczby pokazują ogromny potencjał rozwoju tego zawodu. Szczególną zaletą kierunku jest praktyczny profil kształcenia. Duża liczba ćwiczeń praktycznych pozwala na rzeczywiste przygotowanie studentów do dalszej pracy zawodowej – dodaje rzecznik.

Kolejną nowością na UEK jest Global Finance and Accounting. – To studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a kierunek prowadzony w języku angielskim. W jego ramach można zdobyć wiedzę z podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej, rachunkowości międzynarodowej i zarządczej oraz z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych – mówi Paweł Kozakiewicz. Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting będą mieli możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych, bez względu na rodzaj działalności czy formę prawną.

UEK przygotował także inną nowość. To finanse publiczne w gospodarce cyfrowej. – Program to studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Podstawowym założeniem procesu kształcenia na kierunku finanse publiczne w gospodarce cyfrowej jest pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania oraz roli współczesnego państwa w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wynikających z postępu technologicznego. Profil kształcenia, którego wyrazem jest program kierunku, realizowany jest w ścisłej współpracy z praktyką. Absolwent, mając wiedzę i świadomość zmian w finansach publicznych uwzględniających trendy i czynniki społeczno-ekonomiczne, jest gotów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Ponadto wiedza z zakresu gospodarki cyfrowej, metod zarządzania finansami, systemu podatkowego, prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej stwarza realne szanse zatrudnienia absolwenta tego kierunku w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych sektora prywatnego – dodają w UEK.

Marketing cyfrowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

– Od października tego roku będzie można studiować w naszej uczelni marketing cyfrowy. Kierunek powstał w związku z obserwowanymi potrzebami na rynku pracy. Rozwój e-commerce podczas pandemii COVID-19 doprowadził do zwiększenia zapotrzebowania na specjalistów w obszarze sprzedaży i promocji internetowej. Przez ostatnie dwa lata powstało mnóstwo nowych stanowisk pracy. Branża kreatywna rozkwita. Wzrosło zapotrzebowanie na marketing menedżerów, SEO specjalistów, ekspertów ds. influencer marketingu, producentów sesji fotograficznych czy menedżerów treści etc. – informuje Kamil Kowalik, Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ile trwają studia i ile kosztują? – Marketing cyfrowy jest dostępny w formie studiów licencjackich, czyli trzy lata. Semestr studiów to koszt 3100 zł – dodają w WSZiB. 

Komentarze
To jest cały artykuł? Ledwie dwie uczelnie i trzy kierunki? A co z UJ, AGH czy chociażby PK?
@kr_okodyl
Inni jeszcze się nie opłacili.
Kasa kr_okodylu, kasa.
już oceniałe(a)ś
0
0