Wymaga ono reorganizacji dotychczasowej codzienności opiekuna. Jeśli członkowie rodziny nie posiadają kompetencji i doświadczenia w zakresie opieki nad osobą zależną, warto powierzyć ją wykwalifikowanym specjalistom.

Kamilla Sierocka: Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do państwa starsi pacjenci i ich rodziny?

Karolina Chojka-Bartoszko, InsiroMed: Do naszych poradni najczęściej zgłaszają się pacjenci z bólami zwyrodnieniowymi i neuropatycznymi, pacjenci onkologiczni i paliatywni oraz rodziny szukające opieki dla swoich bliskich. Specjalizujemy się m.in. w leczeniu bólu: przewlekłego, uporczywego czy nawracającego, który towarzyszy nieuleczalnym chorobom lub pozostaje pomimo wyleczenia powodującej go choroby. Wykonujemy zabiegi przeciwbólowe, takie jak termolezja czy blokada nerwów.

Zgłaszają się do nas także rodziny potrzebujące opieki nad bliskim, krótko- i długoterminowej, realizowanej przez opiekuna medycznego. Poszukują również tzw. opieki pomocowej, czyli wsparcia chorego w codziennych czynnościach, oraz pojedynczych usług pielęgniarskich czy domowych wizyt lekarskich, np. opatrywania ran czy konsultacji neurologicznych.

Potrzeba skorzystania z wizyt domowych powstaje szczególnie w okresie rekonwalescencji, po pobytach w szpitalu oraz wśród osób borykających się np. z demencją, alzheimerem czy też w przypadku chorób przewlekłych, jak np. cukrzyca czy nowotwór.

Opieka nad chorym w domu to wyzwanie. Czy rodzina jest w stanie sama je podjąć i unieść? Jak powinna wyglądać dobra opieka domowa?

– Opieka nad chorym w domu stanowi wyzwanie, które wymaga reorganizacji dotychczasowej codzienności opiekuna. Jeśli członkowie rodziny nie mają kompetencji i doświadczenia w zakresie opieki nad osobą zależną, warto wtedy powierzyć ją wykwalifikowanym specjalistom.

Pomocne będzie także zrobienie rozeznania co do specyfiki i zakresu dostępnych na rynku usług opiekuńczych i medycznych znacznie wcześniej, niż gdy pojawi się nagląca potrzeba. Chodzi o to, aby opiekun miał wiedzę, z jakiego rodzaju pomocy może skorzystać.

Opieka domowa jest realizowana na wielu płaszczyznach i w różnym zakresie. Zakres usług opiekuńczych będzie zależeć m.in. od doświadczenia, umiejętności i kwalifikacji zespołu. Mogą się różnić także potrzeby rodzin pod względem czasu trwania wizyty (np. dwie godziny dziennie), liczby dni (np. tylko w weekendy), pory opieki (rano, wieczorem, nocą lub w środku dnia).

Opiekun może towarzyszyć pacjentowi i wspierać go w różnych sytuacjach życiowych, m.in. przy czynnościach pielęgnacyjnych (np. poranna i wieczorna toaleta), w przygotowaniu posiłków, podczas czynności higienicznych, nadzorując stan zdrowia podopiecznego (wykonując np. pomiar ciśnienia tętniczego czy podając zaleconą suplementację), w zakupach, spacerach czy aktywizacji społecznej.

Docenianą usługą, jaką świadczymy, jest możliwość wypożyczenia sprzętu medycznego i pomocniczego, który usprawnia codzienną opiekę, np. wózka inwalidzkiego, łóżka medycznego, materacy przeciwodleżynowych itp.

Dlaczego tak ważny jest kontakt ze specjalistami podczas opieki nad starszą osobą, która przebywa w domu?

– Opieka nad bliskim w warunkach domowych wymaga czasu i niejednokrotnie prowadzi do występowania wielu, często skrajnych emocji. To zupełnie naturalne, dlatego zawsze zachęcamy do otwartości na pomoc z zewnątrz. W ten sposób zapewniamy pacjentowi fachową opiekę i poczucie bezpieczeństwa, a rodzinie – możliwość skupienia się na relacji z bliskim, bez ciężaru codzienności jego choroby.

Sprawujący opiekę w domu może skorzystać z niemal codziennej pomocy opiekuna medycznego lub środowiskowego. Opieka pielęgniarska nie musi być jednak realizowana codziennie. Jej częstotliwość zależy m.in. od czynności pielęgniarskich, jakie trzeba wykonać, np. zmiany opatrunku czy pielęgnacji odleżyn.

Liczba wizyt rehabilitanta w domu również będzie zależna od stanu zdrowotnego i psychofizycznego pacjenta. Aktywne uczestnictwo rodziny podczas odwiedzin specjalistów, obserwacja i słuchanie zaleceń mogą pomóc w ograniczeniu tej liczby. Wiele zależy od możliwości psychofizycznych i finansowych opiekuna, rodziny pacjenta.

Zalecamy otwarty dialog z zespołem opiekuńczym. Warto pamiętać o dostępności koordynatora opieki domowej, który także podpowie i doradzi oraz wyda rzetelne zalecenia co do dalszej opieki.

Komentarze
Zero komentarzy to tez komentarz.
Niestety...
już oceniałe(a)ś
0
0