Zwykle pomaga im rodzina. Czasem jednak staje się to zadaniem ponad siły krewnych. Rozwiązaniem jest skorzystanie z firmy oferującej profesjonalną domową opiekę

Dariusz Kołodziej: Opiekun osób starszych to dość nowy zawód. Jakie predyspozycje powinna mieć osoba chcąca go wykonywać?

Sylwia Bubeła, dyrektor ds. sprzedaży usług firmy Promedica 24: W kwestii predyspozycji do zawodu opiekuna wyróżniłabym dwa najważniejsze aspekty: kompetencje merytoryczne i kompetencje osobowościowe. Kompetencje merytoryczne to wiedza i umiejętności związane z nabytym doświadczeniem oraz zdobytymi kwalifikacjami, czyli staż, ukończone kursy i praktyki zawodowe. Kompetencje osobowościowe natomiast, są bardzo istotne do realizacji określonych zadań związanych z opieką nad osobą starszą. Mowa tu o empatii, cierpliwości, otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Z uwagi na to, że pewne umiejętności można zdobyć poprzez ukończenie kursów, szkoleń, to jednak cechy osobowościowe mają priorytetowe znaczenie w opiece, w szczególności w opiece nad osobami starszymi.

Czy mamy w tej chwili w Polsce uczelnie lub ośrodki kształcące w tym zawodzie? Czy osoba szukająca takiego zatrudnienia powinna legitymować się dyplomem jakiejś uczelni, czy może wystarczy tylko dokument o przeszkoleniu? 

– W Polsce można zdobyć wykształcenie w kierunku opiekuna osoby starszej w szkołach policealnych, na miesięcznych lub rocznych kursach. Kursy umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności i wiedzę.

Instytucje i firmy poszukujące kandydatów na opiekunów osób starszych, chorych i niesamodzielnych zwracają coraz większą uwagę nie tylko na doświadczenie opiekuna, ale również na posiadane kwalifikacje. Rośnie znaczenie dyplomów, świadectw, certyfikatów wydawanych przez instytucje, które specjalizują się w kształceniu w tym kierunku.

Bywają jednak opiekunowie, którzy nie zdobyli potwierdzonych dokumentem kwalifikacji, ale świetnie wykonują swoją pracę. Często wynika to z ich sytuacji rodzinnej — osoby takie, zdobywają doświadczenie opiekując się swoimi rodzicami, małżonkiem czy niepełnosprawnym dzieckiem.

Jak i gdzie szukać opiekunów osób starszych?

– Najbezpieczniejszym sposobem na znalezienie opiekuna seniora jest skorzystanie z usług sprawdzonej firmy specjalizującej się w tej dziedzinie. U nas kandydat na opiekuna przechodzi proces rekrutacyjny. Przeprowadzana jest szczegółowa rozmowa na temat doświadczenia w opiece, informacji o poprzednich miejscach pracy – zbierane są certyfikaty ukończenia kursów. Nasi kandydaci przed rozpoczęciem pracy przechodzą również szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Podczas procesu rekrutacji ważne jest również, aby zbadać umiejętności miękkie kandydata, o których wspominałam wcześniej, niezbędne na stanowisku opiekuna seniora.

Oferujemy usługi opiekuńcze w Polsce, w Niemczech i Anglii. Jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, to przy rekrutacji dodatkowym warunkiem, który musi spełnić kandydat lub kandydatka jest komunikatywna znajomość języka obcego.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć powierzając chorych wykwalifikowanym opiekunom?

– My oferujemy opiekę całodobową w miejscu zamieszkania seniora. Opieka w tej formie pozwala na przejęcie przez zatrudnioną osobę wszystkich obowiązków opiekuńczych – 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jednocześnie podopieczny pozostaje we własnym domu, w znanym i przyjaznym środowisku.

Koszty opieki domowej są uzależnione od stanu zdrowia podopiecznego i zakresu świadczonych usług. Koszt opieki całodobowej z zamieszkaniem jest zbliżony do kosztów stacjonarnych domów opieki, z tym, że podopieczny ma opiekuna wyłącznie dla siebie i żyje we własnym domu. Obecnie cena opieki miesięcznej to kwota od 4000 zł.

Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem