Można powiedzieć, że będzie to kluczowy, spinający wszystkie dotychczasowe integracje, element elektronizacji tego postępowania.

Elektroniczna kancelaria komornicza

Akta elektroniczne w tym rozumieniu to bowiem nie same akta komornika oraz sposób ich przechowania, ale system z wieloma funkcjonalnościami. Mówiąc akta elektroniczne, myślimy o portalu dostępowym dla stron i uczestników postępowania pozwalającym uzyskiwać informacje o postępowaniu egzekucyjnym i umożliwiającym załatwienie sprawy drogą elektroniczną. Myślimy o komunikacji przez usługi sieciowe dla wierzycieli, którzy prowadzą wiele postępowań egzekucyjnych.

W przyszłości wirtualny asystent/sztuczna inteligencja odpowie na większość pytań stron postępowania. Miejscem przechowywania akt i informacji o postępowaniach egzekucyjnych będzie Data Center, które będzie zabezpieczone przed wszelkimi atakami hakerskimi i możliwą utratą danych.

Kancelarie komornicze korzystające z tego systemu będą wyposażone w nowoczesny sprzęt najwyższej jakości i szybkie łącza internetowe. Będą korzystały z nowoczesnej aplikacji pozwalającej na szybkie i tanie podejmowanie czynności egzekucyjnych.

Krajowa Rada Komornicza. Wydawnictwo promocyjne

Cyfryzacja to oszczędność i ekologia

Praca komorników w chwili obecnej to drukowanie całych ton papierowych dokumentów i ich przechowywania przez długie lata. Wspomniana zatem zmiana będzie miała aspekt ekologiczny i ekonomiczny, gdyż ograniczy marnotrawienie tego papieru i przestrzeni potrzebnej na archiwizację tych akt. Mamy również nadzieję, że elektronizacja postępowania egzekucyjnego i płynące z niej doświadczenia przyczynią się do pełniejszej elektronizacji całego wymiaru sprawiedliwości, co podniesie poziom zadowolenia obywateli z działania wymiaru sprawiedliwości dzięki przyspieszeniu jego pracy oraz ułatwień w dostępie do sądu i informacji.

Informatyzacja kancelarii

Jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że mamy już gotowe koncepcje, a częściowo nawet konkretne rozwiązania informatyczne wprowadzające te wspomniane zmiany w pracy komornika. Już w najbliższym czasie w 2024 r. pojawią się ułatwienia dla stron postępowania, które pozwolą na znaczne oszczędności i ułatwią komornikom pracę, a stronom komunikację z organami egzekucyjnymi. Bardzo ważne są przy tym jednak współpraca ze stroną rządową i sprawna legislacja, gdyż część tych zmian wymaga zmian w przepisach prawa.

Koniec materiału promocyjnego