Polska Izba Rzeczników Patentowych została powołana ustawą o rzecznikach patentowych z dnia 9 stycznia 1993 r. Ustawa określiła, że organami samorządu są Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, Komisja Rewizyjna, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, Komisja Dyscyplinarna i Rzecznik Dyscyplinarny.

Krajowa Rada Rzeczników Patentowych

Z okazji 30-lecia powołania samorządu zawodowego rzeczników patentowych Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanowiła dzień pierwszego zjazdu, czyli 28 sierpnia, Dniem Rzecznika Patentowego. W 2023 roku po raz pierwszy w historii świętowaliśmy zatem ten dzień.

Uroczyste obchody miały miejsce w Pałacu Branickich w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych samorządów zaufania publicznego. O roli samorządu rzeczników patentowych jako zawodu zaufania publicznego w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki dyskutowali prof. Adam Bodnar, prof. Rafał Sikorski, prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek, prezes PIRP Dorota Rzążewska oraz wiceprezes PIRP Paweł Kurcman. W ramach świętowania Dnia Rzecznika Patentowego zaprezentowano także nowe oznaczenie RZECZNICY PATENTOWI, które ma służyć wszystkim rzecznikom patentowym jako znak gwarancyjny, wskazujący na przynależność do samorządu zawodowego.

Popularyzacja wiedzy o własności intelektualnej

– Jako Polska Izba Rzeczników Patentowych prowadzimy kampanie informacyjne i w prasie, i mediach społecznościowych oraz podczas wielu wydarzeń, takich jak np. Akademia Sztuk Przepięknych podczas Pol’and’Rock Festivalu czy podczas Pikniku Zawodów Zaufania Publicznego. Przede wszystkim realizujemy działania edukacyjne, które są kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców i twórców – organizujemy szkolenia i spotkania, które są poświęcone prawu własności intelektualnej i temu, w jaki sposób własność intelektualna może być efektywnie wykorzystywana w biznesie – mówią w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

PIRP współpracuje z biurami karier szkół wyższych oraz prowadzi spotkania w szkołach średnich o profilu technicznym, ponieważ już tam można spotkać przyszłych przedsiębiorców i twórców innowacyjnych rozwiązań. – Chcemy, aby zarówno studenci, jak i uczniowie wiedzieli więcej o prawach własności przemysłowej, nauczyli się, jak z nich korzystać i dowiedzieli się o roli rzecznika patentowego. Dla wielu młodych ludzi te spotkania to także impuls do podjęcia decyzji o wyborze zawodu rzecznika patentowego jako ścieżki zawodowego rozwoju. Corocznie organizujemy wydarzenia z okazji Światowego Tygodnia Własności Intelektualnej, a także zapraszamy na darmowe webinary edukacyjne podczas takich wydarzeń jak Tydzień Przedsiębiorczości. Staramy się także przybliżyć społeczeństwu, co dokładnie kryje się pod pojęciem „opatentować wynalazek" i czym jest znak towarowy i jak powinniśmy rozumieć takie oznaczenia jak TM czy . Wskazujemy, dlaczego tak ważne jest, aby właściwie sprawdzić pewne aspekty przed wprowadzeniem nowego produktu czy nowej marki na rynek. Często wiedza w tym zakresie jest bardzo pobieżna i mimo że przedsiębiorcy wydaje się, że dokonał takiej weryfikacji we własnym zakresie, to mogą go czekać niespodzianki i to dość kosztowne – dodają w PIRP.

IP Week

26 kwietnia to ważna data w kalendarzu rzeczników patentowych, tego dnia jest bowiem obchodzony Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Z okazji tego dnia rzecznicy patentowi od kilku już lat organizują różnego rodzaju aktywności i wydarzenia, które trudno jest pomieścić tylko jednego dnia, dlatego w ramach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych obchody trwają cały tydzień!

W 2023 roku hasłem przewodnim IP Week było „Kobiety w nauce". W ramach prowadzonych webinarów dyskutowano o sytuacji kobiet na polskich uczelniach oraz zastanawiano się, jak wychować wynalazczynię, czyli jak przełamywać stereotypy i jak pomóc dziewczynkom i młodym kobietom rozwijać ich naukowe pasje.

Coroczną tradycją stały się także Dni Otwartych Kancelarii Patentowych, podczas których rzecznicy patentowi udzielali bezpłatnych konsultacji prawnych.

Pol’and’Rock Festival

W dniu 3 sierpnia 2022 r. po raz pierwszy w historii Polska Izba Rzeczników Patentowych wystąpiła jako prelegent Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Pol’and’Rock. Rzecznicy patentowi przeprowadzili kreatywne warsztaty z zakresu patentów, znaków towarowych i praw autorskich, ale też uświadamiali, że rzecznik patentowy to ciekawy zawód i fascynująca intelektualna przygoda. Na potrzeby festiwalu zaprojektowane zostały i zakupione koszulki z rysunkiem technicznym ze starego zgłoszenia patentowego gitary Gibson Les Paul oraz napisem RZECZNIK PATENTOWY.

W 2023 roku rzecznicy patentowi po raz kolejny pojawili się na Pol’and’Rock Festivalu, gdzie poprowadzili warsztat pt. „Sztuczna inteligencja robi muzykę?", który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem festiwalowiczów.

Piknik Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego

Polska Izba Rzeczników Patentowych jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. W 2022 roku członkowie porozumienia podjęli decyzję o organizacji pierwszego wspólnego pikniku rodzinnego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Piknik ten miał miejsce w Warszawie 24 września 2022 roku, a idea pikniku była także kontynuowana w 2023 roku.

W ramach pierwszego pikniku na stoisku PIRP były przygotowane materiały promujące zawód, rozdawano kolorowe kredki i kolorowanki najmłodszym. Rzecznicy patentowi przeprowadzali również eksperymenty chemiczne, które były świetną zabawą dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się czerwono-szare balony z helem z logo PIRP. Podczas drugiego pikniku w 2023 roku rzecznicy patentowi postawili z kolei na eksperymenty fizyczne – można było obejrzeć mikroświat pod mikroskopem, sterować robotami, obejrzeć iluzje optyczne i nauczyć się rysować długopisem 3D oraz obsługi drukarki 3D.

Współpraca zagraniczna

Praca rzecznika patentowego nie ogranicza się do pomocy prawnej i technicznej świadczonej wyłącznie w Polsce, duża część spraw to bowiem sprawy przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie czy Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium. To zaś sprawia, iż codziennością wielu rzeczników patentowych jest współpraca z kancelariami patentowymi i prawnymi z całego świata.

W związku z powyższym w ramach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych podejmowane są liczne działania mające na celu nawiązanie współpracy zagranicznej z izbami zrzeszającymi rzeczników patentowych z innych krajów.

Polska Izba Rzeczników Patentowych jest aktywnym członkiem ANIPA, czyli The Association of National Institutes of Intellectual Property Attorneys. W listopadzie 2023 roku po raz pierwszy posiedzenie tej organizacji odbędzie się w Polsce, w Krakowie.

Polska Izba Rzeczników Patentowych prowadzi także Projekt Azja, w ramach którego nawiązana została współpraca z rzecznikami patentowymi z Chin i Korei. Efektem tej współpracy były wizyty przedstawicieli PIRP w Chinach i Korei oraz rewizyta delegacji koreańskiej w Polsce.

Materiał Promocyjny Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Koniec materiału promocyjnego