W realizacji tych działań wykorzystane zostały doświadczenia Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych, które od grudnia 2021 r. było zaangażowane w udzielanie pomocy na granicy polsko-białoruskiej. W połowie marca 2022 r. z inicjatywy KIRP i przy współpracy innych samorządów i stowarzyszeń prawniczych Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej zostało przeniesione do Warszawy i rozszerzyło działalność na rzecz osób uciekających z Ukrainy do Polski z powodu wojny. CKPP podjęło się koordynacji wszystkich dotychczasowych działań samorządu radców prawnych wykonywanych na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym we współpracy z koordynatorami regionalnymi – współkoordynowania działań 19 okręgowych izb radców prawnych.

Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. otwarto infolinię – +48 800 088 544 – z informacją prawną działającą na nowoczesnej platformie call center, udostępnionej KIRP nieodpłatnie przez Deloitte Poland. Porady prawne udzielane były przez wolontariuszy – najpierw polskich prawników, a następnie w związku z potrzebą znajomości języka ukraińskiego i rosyjskiego rozpoczęto współpracę z prawniczkami ukraińskimi, która trwa do dzisiaj. Jednocześnie założona została strona internetowa prawnicyukrainie.pl, a później legalaidpoland.org, na której w czterech językach – ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim – publikowane są aktualności dotyczące zmian w prawie cudzoziemskim i uchodźczym, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a także przydatne linki i wzory dokumentów.

W czerwcu 2022 r. projekt uzyskał wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC). NRC jest organizacją pozarządową, która chroni prawa osób dotkniętych wysiedleniem.

Krajowa Izba Radców Prawnych organizowała jednocześnie intensywne szkolenia dla prawników polskich i ukraińskich. Od czerwca do grudnia 2022 r. uczestniczyło w nich ponad 460 osób.

Eksperci Centrum pomagają w zakresie następujących zagadnień:

1. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców przebywających w Polsce;

2. Opieka tymczasowa i rodzinna piecza zastępcza dla małoletnich obywateli Ukrainy bez opieki przybywających do Polski w związku z działaniami wojennymi;

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce;

4. Sprawy mieszkaniowe;

5. Dostęp do podstawowych usług, jak: świadczenia socjalne, opieka medyczna, edukacja, pomoc społeczna i inne.

– Liczby pokazują, iż Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej udzieliło wsparcia prawnego ogromnej rzeszy osób, które przybyły do Polski, uciekając przed agresją rosyjską. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zarówno Norwegian Refugee Council, jak i Fundacja „Dialog" kontynuują z nami współpracę także w 2023 r. – nieodpłatna pomoc prawna dla osób z Ukrainy jest bowiem wciąż potrzebna i będzie potrzebna co najmniej do zakończenia wojny. Naszym obowiązkiem, jako radców prawnych, jest tę pomoc zapewnić, a wsparcie udzielane nam przez kluczowych partnerów projektu pozwala na kontynuację tych działań w dłuższej perspektywie – mówi radca prawny Magdalena Bartosiewicz, koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

Centrum będzie działać tak długo, jak długo osobom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia potrzebna będzie pomoc prawna.

Koniec materiału promocyjnego