Radca prawny to zawód zaufania publicznego regulowany konstytucyjnie i ustawowo. Radca prawny świadczy pomoc prawną na rzecz swoich klientów. Radca prawny ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby doradzić w każdej sprawie prawnej związanej z pracą, życiem codziennym czy działalnością gospodarczą. Może na przykład reprezentować klienta w sądzie w każdej sprawie, przygotować korzystną dla klienta umowę kupna-sprzedaży czy poprowadzić w jego imieniu spór z nieuczciwym sprzedawcą lub dłużnikiem, zastąpić klienta przed sądem i organem administracji, a także wystąpić w jego imieniu bądź w imieniu firmy w sprawie karnej lub karnoskarbowej.

Radca prawny może wykonywać zawód w umownych stosunkach zatrudnienia (pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub w ramach działalności gospodarczej (kancelaria radcy prawnego oraz spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Radca prawny zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Do podstawowych wartości zawodowych i zasad etyki należą niezależność, tajemnica zawodowa, unikanie konfliktu interesów, lojalność wobec klienta, godność zawodu. Radca prawny odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie prawa, zasad etyki zawodowej, obowiązków zawodowych lub uchybienie godności zawodu. Każdy radca prawny ma również obowiązkowe, wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które dodatkowo zabezpiecza interesy jego klientów.

Usługi radcy prawnego to bezpieczna inwestycja, dzięki której można ochronić siebie i uniknąć straty czasu i pieniędzy.

Ile zapłacisz u radcy prawnego 

Opłacenie usług radcy prawnego to zawsze dobra inwestycja – to wydatek wielokrotnie niższy niż koszty, jakie poniesiesz w razie przegrania sprawy sądowej czy zawarcia niekorzystnej umowy.

Wynagrodzenie za pomoc radcy prawnego jest uzależnione od rodzaju sprawy i poziomu jej skomplikowania. Stawki radców prawnych mogą się od siebie różnić, dlatego warto porównać oferty w kilku kancelariach. Co więcej, istnieją różne sposoby rozliczania się z kancelarią za udzieloną pomoc prawną (np. w formie miesięcznego ryczałtu, jednorazowych opłat), możesz więc dostosować płatności do swoich potrzeb lub specyfiki twojej firmy.

Gdzie znaleźć radcę prawnego 

Najszybciej przez internet. Skorzystaj z wyszukiwarki www.szukajradcy.pl – znajdziesz tam bazę kilku tysięcy radców prawnych, uporządkowanych według siedziby kancelarii i specjalizacji.

Jak rozpoznać radcę prawnego w sądzie

Radca prawny występuje więc przed sądem w roli obrońcy lub pełnomocnika procesowego w stroju urzędowym, tzw. todze. W zależności od wykonywanej profesji prawniczej inny jest kolor żabotu wszytego do togi przy kołnierzu. Niebieski jest zarezerwowany dla radców

W czym pomoże radca prawny 

Radca prawny pomoże ci w każdej sprawie prawnej, np.:

– przeprowadzi twój rozwód, sprawę o kontakty z dziećmi, sprawę o podział majątku;

– wystąpi w twoim imieniu i poprowadzi sprawę o alimenty lub zmianę ich wysokości;

– doradzi w kwestiach spadkowych;

– pomoże w sprawach o zasiłki, renty i emerytury;

– pomoże uzyskać pozwolenie na budowę;

– doradzi w kwestiach związanych ze sprzedażą nieruchomości;

– przygotuje profesjonalne wezwanie do zapłaty;

– pomoże w sporze konsumenckim;

– pomoże rozwiązać niekorzystną umowę;

– pomoże we wszelkich sporach z pracodawcą;

– przeprowadzi upadłość konsumencką;

– doradzi w sprawach związanych z odszkodowaniami;

– doradzi w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami medycznymi;

– pomoże w sprawach dotyczących spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

– poprowadzi sprawy karne;

– doradzi ci najlepszą formę prowadzenia działalności gospodarczej;

– pomoże wynegocjować umowę;

– zarejestruje twoją firmę;

– pomoże przekształcić twoją firmę;

– przeprowadzi cię przez długie i skomplikowane regulaminy i umowy, wychwytując wszystkie niekorzystne dla ciebie zapisy;

– pomoże w sporach ze wspólnikami;

– przygotuje uchwały, zarządzenia i inne akty wewnętrzne twojej spółki;

– przygotuje profesjonalne wezwanie do zapłaty i pomoże odzyskać pieniądze od dłużników;

– pomoże w sporach z kontrahentami;

– pomoże w sprawach pracowniczych i sporach z pracownikami;

– pomoże w sprawach administracyjnych (np. uzyskanie pozwolenia na budowę, zgody, koncesji);

– pomoże w sprawach nieuczciwej konkurencji;

– pomoże w przygotowaniu regulaminu dla usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklep internetowy);

– pomoże w zakresie przepisów podatkowych i z zakresu księgowości;

– pomoże w przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i poprowadzi sprawę karną;

– przeprowadzi upadłość i likwidację spółki.

– będzie reprezentował cię w sądzie;

– sporządzi pismo w twojej sprawie (np. pozew, wniosek, apelację, wypowiedzenie);

– przygotuje i sprawdzi ważną dla ciebie umowę;

– zawrze korzystną dla ciebie ugodę;

– odwoła się w twoim imieniu od decyzji administracyjnej;

– będzie twoim obrońcą w sprawie karnej i karnoskarbowej. 

Materiał promocyjny Krajowej Izby Radców Prawnych 

Koniec materiału promocyjnego