Firma innogy Polska krok po kroku realizuje ideę Zero Emission Future czyli przyszłości, w której energia będzie wytwarzana w sposób ekologiczny. W ubiegłym roku uruchomiła największy w Polsce, w pełni elektryczny car sharing innogy go! W grudniu natomiast, w centrum Warszawy, z inicjatywy firmy stanęła instalacja artystyczna Zero Emission Store, której celem było informowanie warszawiaków o stanie zanieczyszczenia powietrza w stolicy.

Mapa Smogo!wa

Teraz innogy Polska startuje z kolejnym, pilotażowym w skali kraju i Europy programem. W jego ramach, 25 bezemisyjnych elektrycznych samochodów BMW i3 z floty innogy go! będzie codziennie mierzyć poziom smogu w Warszawie za pomocą czujników Airly. To pierwszy mobilny pomiar zanieczyszczenia powietrza na taką skalę. Pomiary przekazywane z 25 aut dadzą obraz jakości powietrza 25 lokalizacji jednocześnie! Z przekazywanych na bieżąco podczas jazdy i postoju danych powstanie Mapa Smogo!wa. Będzie ona przedstawiać pomiary z miejsc, które do tej pory nie były oznaczane na mapach w pomiarach stacjonarnych. Wynikało to ze zbyt dużego ich oddalenia od stacjonarnych mierników smogu.

- Teraz wypożyczając bezemisyjne innogy go!, mieszkańcy Warszawy zyskają dostęp do aktualnych i dokładnych informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Niektórzy do tej pory w ogóle nie mieli takiej wiedzy, bo w miejscu, w którym mieszkali, nie było czujników poziomu smogu. Znając aktualny poziom zanieczyszczenia w swojej okolicy, mieszkańcy lepiej będą chronić swoje zdrowie. Na przykład będą mogli zaplanować bieganie czy spacer z dzieckiem w porze, kiedy poziom smogu jest najniższy. Co ważne, w programie pilotażowym instalujemy czujniki smogu w kilkudziesięciu samochodach. Będziemy monitorować jego efektywność, by go rozwijać i wprowadzać kolejne udogodnienia – mówi Sebastian Janda, Dyrektor odpowiedzialny w centrali Grupy innogy za rozwój nowych rozwiązań klienckich.

Dane, które będzie prezentować Mapa Smogo!wa będą aktualizowane co minutę i będą dotyczyć m.in.: najbardziej szkodliwych dla zdrowia stężenia pyłów PM1, PM 2.5, PM10, aktualnej temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. Mapa będzie dostępna na stronie airly.eu/mapasmogowa, w aplikacji Airly oraz w aplikacji mobilnej innogy go!. Każdy z warszawiaków będzie miał szansę ją współtworzyć. Auta wyposażone w czujniki są oznakowane – informację umieszczono na bocznych szybach.

Dodatkowo mieszkańcy dzielnic, w których natężenie smogu będzie najwyższe, będą mogli odebrać kody promocyjne na przejazd elektrycznym i zeromisyjnym innogy go! O takiej możliwości dowiedzą się ze specjalnych, geotargetowanych postów na Facebooku.

Wszystkie informacje dotyczące akcji i jej wyników będą dostępne przez 3 miesiące w specjalnej zakładce na airly.eu/mapasmogowa.

innogy go! Materiał promocyjny partnera
innogy go! Materiał promocyjny partnera 

Smog zbiera śmiertelne żniwo

Smog to coraz poważniejszy problem wielu polskich miast. To mieszanka wyjątkowo szkodliwych substancji w powietrzu, z których najbardziej niebezpieczne dla zdrowia są pyły zawieszone PM10 i PM2,5, benzo(a)piren, dwutlenek węgla i tlenki azotu. Z danych, które publikuje na swojej stronie rząd wynika, że rocznie na skutek smogu umiera na świecie 3 mln osób. Dla porównania, w wypadkach komunikacyjnych ginie 1,3 mln. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną 44 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce.

Smog ma bardzo negatywne skutki dla zdrowia. Długotrwała ekspozycja na zanieczyszczone powietrze sprzyja rozwojowi chorób układu oddechowego: infekcji dróg oddechowych, astmy, POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), raka płuc. Może przyczyniać się do powstania chorób układu krążenia: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz chorób układu nerwowego.

Każdy może pomóc

Za główną przyczynę smogu w Polsce uznaje się spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe, używanych w gospodarstwach domowych. Z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynika, że odpowiadają one za 46 proc. źródeł emisji pyłu PM10. Dla porównania, przemysł odpowiada za 20 proc. emisji, rolnictwo za 17 proc., transport drogowy za 8 proc., po 7 proc. energetyka i inne źródła. To oznacza, że wpływ na jakość powietrza ma każdy z nas.

innogy Polska, dążąc do idei Zero Emission Future, podsuwa klientom rozwiązania, które w ciągu całego swojego cyklu użytkowania nie generują zanieczyszczeń lub generują ich mniej, przez co przyczyniają się do poprawy klimatu. Firma oferuje nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, zachęca też warszawiaków do korzystania z całkowicie elektrycznego car sharingu. Specjalnie dla tej usługi, firma zakupiła energię wytwarzaną w farmach wiatrowych. Dzięki temu, samochody innogy go! są napędzane wyłącznie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. W ciągu czterech miesięcy od startu usługi, podróżując po mieście niskoemisyjnymi elektrykami, użytkownicy nie wyemitowali do atmosfery ponad 200 ton CO2. Małe kroki każdego z nas pozwalają zadbać o lepszą jakość powietrza nie tylko dla nas, ale i naszych pokoleń.

Koniec materiału promocyjnego