Rhuhel Ahmed ma obecnie 27 lat. Jest obywatelem brytyjskim. Podejrzany o terroryzm, spędził 2 lata w obozie Guantanamo. Mówi, że nie jest terrorystą, a przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów pod wpływem sposobów, jakie stosowano, by wymusić na nim zeznania. Uważa, że Guantanamo dla niektórych więźniów mogło być szkołą terrorystów, ale dla niego to był ważny czas - stał się człowiekiem bardziej świadomym siebie i lepszym muzułmaninem. Z Rhuhelem Ahmedem rozmawiał Mariusz Zawadzki, dziennikarz 'Gazety Wyborczej'
Więcej
    Komentarze
    `