Nagroda Literacka Nike przyznawana jest cyklicznie, za najlepszą książkę roku. Do udziału w konkursie dopuszczone są wszystkie formy literackie. Laureat wyłaniany jest po trzech etapach.
Jury Nike 2015: Piotr Bratkowski, Tomasz Fiałkowski, Mikołaj Grabowski, Irena Grudzińska-Gross, Ryszard Koziołek, Rafał Marszałek, Stanisław Obirek, Maria Anna Potocka, Maria Zmarz-Koczanowicz
Więcej
    Komentarze