Krzysztof Grabas, polski przedsiębiorca zamieszkały w Marsylii, był świadkiem zamieszek między kibicami angielskimi a rosyjskimi. Przyznaje, że policja francuska... była zupełnie nieprzygotowana na takie zajścia.
Więcej
    Komentarze