Cały przychód ze sprzedaży cegiełek-prenumerat trafi do Fundacji HumanDoc na pomoc potrzebującym.

Więcej
    Komentarze