I Ty możesz wspomóc budowę domu dla dzieci w formie darowizny na konto lub przeznaczając 1% podatku dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci (KRS 0000287982).

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci została powołana w 2007 roku w celu pozyskiwania środków na prowadzenie domowego hospicjum dla dzieci. Wówczas jedynego domowego hospicjum dla dzieci na całym Dolnym Śląsku. Nasza siedziba to Wrocław, ale pomagamy dzieciom i ich rodzinom na terenie całego Dolnego Śląska. Jesteśmy hospicjum domowym - chore dzieci są w swoich własnych domach. Tam dociera potrzebna pomoc - lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni. Podopieczni domowego hospicjum dla dzieci to dzieci (do 26 roku życia) nieuleczalnie i przewlekle chore.

Prosimy o pomoc, ponieważ najbardziej kosztowna w domowym hospicjum jest opieka medyczna - zakup specjalistycznego sprzętu, leków i środków medycznych czy opłacanie domowej rehabilitacji.
Więcej
    Komentarze