Sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego o rozmowach z komisarz Verą Jourową: Są dobrze zorientowani w realiach polskich. Ich wiedza na temat tego, co się w Polsce dzieje, zarówno w warstwie legislacyjnej, medialnej czy politycznej, jest bardzo dobra. W spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia' oraz Stowarzyszenia Sędziów 'Themis'.

Zobacz wideo Alicji Gardulskiej.
Więcej
    Komentarze