Wybrany głosami PiS sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak już ponad miesiąc temu oskarżył prezes Julię Przyłębską o łamanie prawa, manipulowanie składami orzekającymi, zakaz zgłaszania zdań odrębnych do wyroku. Z biurka sędziego Wyrembaka miały znikać nawet akta. Zapytaliśmy o te zarzuty nie tylko Julię Przyłębską - jej zastanawiająca reakcja w materiale wideo - ale także liderów Prawa i Sprawiedliwości.

Zobacz wideo Justyny Dobrosz-Oracz.
Więcej
    Komentarze
    `