- Wszystko zależy od nas, od tego jak będziemy chcieli rozumieć wartości państwa prawa. Dlatego, że tylko zaangażowanie obywateli może powstrzymać rządzących od podejmowania złych decyzji - mówi prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Całą rozmowę znajdziesz tutaj
Komentarze
Niestety pisowska część społeczeństwa nie rozumie co znacza rządy prawa i państwo demokratyczne oparte na zrównoważonym trójpodziale władz i że tylko taki ustrój zapewnia człowiekowi wolność. Jarosław Kaczyński jest produktem socjalizmu z lat 50-60, jako student i doktorant Ehrlicha, ideologa PZPR uznaje tylko rządy autorytarne, pod warunkiem, że je sam sprawuje. Kłamie, kiedy zarzuca opozycji, że ta odbierze ludziom 500+. Jest autorem ustawy o KRS z 1989 r. z okresu Okrągłego Stołu. To on współtowrzył rząd koalicyjny w 1989 r z ZSL, SD i jest odpowiedzialny za to, że na czele MS stanął Bendkowski, który hamował reformę personalną w MS. Z tego powodu Adam Strzembosz jako wiceminister poddał sie do dymisji, bo nie mógł realizować reformy strony Solidarnościowej.
już oceniałe(a)ś
0
0
Na razie suweren nie rozumie wartości państwa prawa. Zaangażuje się, jak dostanie po kieszeni - bo to zrozumieć najłatwiej.
już oceniałe(a)ś
0
0
`