Komisja Europejska chce natychmiastowego wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wnioskuje o zastosowanie tzw. środków tymczasowych. Jak wygląda procedura i czy Polska może nie zastosować się do orzeczenia Trybunału - tłumaczy Agata Szafraniuk, adwokat ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
Więcej
    Komentarze
    `