- Od lutego w Czeczenii trwają masowe prześladowania mężczyzn o orientacji homoseksulanej. Są łapani, przetrzymywani w tajnych więzieniach, torturowani, a niekiedy również zabijani - twierdzi dziennikarka 'Nowej Gaziety' Jelena Kostiuczenko. Amnesty International zebrała na całym świecie ponad pół miliona podpisów pod petycją wzywającą rosyjskie i czeczeńskie władze do zatrzymania prześladowań. Pod ambasadą Rosji w Warszawie odbyła się pikieta, podczas której rosyjskim dyplomatom przekazano petycję od polskich obywateli z 4,5 tys. podpisów.
Więcej
    Komentarze