Wojciech Kaczmarczyk organizuje spotkania, ale zdaniem organizacji równościowych niewiele z tego wynika. Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania twierdzi, że w przypadku ataków ze względu na płeć lub orientację seksualną 'skala zjawisk nie pokazuje dramatycznego wzrostu'. Tymczasem w kwietniu młody mężczyzna wybił szybę w oknie siedziby Kampanii przeciw Homofobii na warszawskim Powiślu, a w marcu trzech mężczyzn próbowało wtargnąć do biura organizacji. Również wtedy wybito szybę w biurze Lambdy Warszawa, innej organizacji walczącej o prawa mniejszości seksualnych.
Więcej
    Komentarze