Przyjęta w Danii reforma prawa azylowego obejmuje m.in. konfiskowanie uchodźcom przedmiotów wartościowych na poczet kosztów związanych z ich pobytem. - Decyzja, by dać duńskiej policji możliwość przeszukiwania ubiegających się o azyl i konfiskaty ich dóbr, wysyła straszną wiadomość. To może bardziej wywołać uczucie strachu i dyskryminacji niż poczucie solidarności z ludźmi szukającymi pomocy i ochrony - skomentował ruch duńskiego parlamentu Adrian Edwards, rzecznik UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców).
Więcej
    Komentarze