W Szkole Edukacji prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności prowadzone są seminaria z interpretacji lektur szkolnych dla nauczycieli języka polskiego. 'Skoro kanon wydłużył się i zesztywniał, to trzeba odnowić i uelastycznić czytanie' - wyjaśnia Agata Patalas, tutorka nauczycieli języka polskiego ze Szkoły Edukacji PAWF i UW.

26 kwietnia niezwykły koncert dla nauczycieli w wykonaniu Waldemara Malickiego w reżyserii Jacka Kęcika. Kup bilet na koncert!
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  Tuwim: Do prostego człowieka

  Gdy znów do mu­rów klaj­strem świe­żym
  Przy­le­piać za­czną ob­wiesz­cze­nia,
  Gdy "do lud­no­ści", "do żoł­nie­rzy"
  Na alarm czar­ny druk ude­rzy
  I byle drab, i byle szcze­niak
  W od­wiecz­ne kłam­stwo ich uwie­rzy,
  Że trze­ba iść i z ar­mat wa­lić,
  Mor­do­wać, gra­bić, truć i pa­lić;
  Gdy za­czną na ty­sięcz­ną mo­dłę
  Oj­czy­znę szar­pać de­kli­na­cją
  I łu­dzić ko­lo­ro­wym go­dłem,
  I ju­dzić "hi­sto­rycz­ną ra­cją",
  O pię­dzi, chwa­le i ru­bie­ży,
  O oj­cach, dzia­dach i sztan­da­rach,
  O bo­ha­te­rach i ofia­rach;
  Gdy wyj­dzie bi­skup, pa­stor, ra­bin
  Po­bło­go­sła­wić twój ka­ra­bin,
  Bo mu sam Pan Bóg szep­nął z nie­ba,
  Że za oj­czy­znę - bić się trze­ba;
  Kie­dy roz­ścier­wi się, roz­cha­mi
  Wrzask li­ter pierw­szych stron dzien­ni­ków,
  A sta­do dzi­kich bab - kwia­ta­mi
  Ob­rzu­cać za­cznie "żoł­nie­rzy­ków". -
  - O, przy­ja­cie­lu nie­uczo­ny,
  Mój bliź­ni z tej czy in­nej zie­mi!
  Wiedz, że na trwo­gę biją w dzwo­ny
  Kró­le z pa­na­mi brzu­cha­te­mi;
  Wiedz, że to buj­da, gran­da zwy­kła,
  Gdy ci wo­ła­ją: "Broń na ra­mię!",
  Że im gdzieś naf­ta z zie­mi si­kła
  I ob­ro­dzi­ła do­la­ra­mi;
  Że coś im w ban­kach nie szty­mu­je,
  Że gdzieś zwę­szy­li kasy peł­ne
  Lub upa­trzy­ły tłu­ste szu­je
  Cło ja­kieś grub­sze na ba­weł­nę.
  Rżnij ka­ra­bi­nem w bruk uli­cy!
  Two­ja jest krew, a ich jest naf­ta!
  I od sto­li­cy do sto­li­cy
  Za­wo­łaj bro­niąc swej krwa­wi­cy:
  "Bu­jać - to my, pa­no­wie szlach­ta!"
  już oceniałe(a)ś
  7
  1
  chociaż nie jestem nauczycielem, ani humanistką, po tak ciekawym wywiadzie ,sama chętnie bym się zapisała na takie studia
  już oceniałe(a)ś
  2
  0
  Uczą jak w tej scenie z Mrożka, gdzie naszemu rodakowi za granicą się walizka rozwala i z niej polska kiełbasa na ulicę wysypuje a on do jakiegoś zdziwionego angielskiego dżentelmena rozdziawia bezzębną gębulę i sepleni, pokazując na to przerzedzone uzębienie,
  "za wolność wybili, za wolność panie wybili".
  już oceniałe(a)ś
  1
  0
  Pani Agato jest taki temat, nieznane wspaniale rzeczzy "Polscy nauczyciele i ich zydowskie dzieci" Jastem w W-wie 28-.o5 do 1.06 wlacznie moze cos zrobimy ? Chodzi o lata po wojnie i otem 1968 do dzisiaj.

  Leo Kantor
  info@adekvat.se
  +46 70 757 67 08
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  `