Co roku 29 października w Rosji, w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych, przed Kamieniem Sołowieckim na placu Łubianka, nieopodal dawnej siedziby NKWD w Moskwie zbierają się mieszkańcy stolicy, aby przez cały dzień odczytywać nazwiska ludzi rozstrzelanych w latach 'Wielkiego Terroru' 1937-1938. Uczestnicy ceremonii, demonstrując w ten sposób, starają się, by pamięć o ofiarach i zbrodniach systemu, który skazał ich na śmierć, nigdy nie przeminęła. Zobacz komentarz Wacława Radziwinowicza.
Więcej
    Komentarze