Mental fitness to pojęcie, które odzwierciedla zdolność do efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, utrzymywania zdrowych relacji społecznych oraz osiągania satysfakcji z życia. Popularność mental fitnessu wzrasta wraz ze świadomością, że umysł podobnie jak ciało wymaga regularnych treningów, które pomagają w zachowaniu równowagi emocjonalnej i dobrego samopoczucia. Jak praktykować mental fitness? Które benefity pracownicze sprzyjają emocjonalnej gimnastyce?

W ostatnich latach pojęcie mental fitnessu zyskuje coraz większą popularność. Skąd się wzięło? W dużej mierze wynika ono z potrzeby zrównoważonego podejścia do zdrowia, uwzględniającego nie tylko jego aspekty fizyczne, ale również psychiczne.

Umysł podobnie jak ciało wymaga regularnych treningów, a jego sprawność zależy od różnorodnych czynników.

Zaczęto dostrzegać, że kondycja psychiczna jest kluczowa dla dobrego samopoczucia i funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym. Oba te obszary wymagają równoczesnej uwagi, dopiero wtedy możliwe jest osiągnięcie pełnego dobrostanu. Zdrowie psychiczne to po prostu kolejny "mięsień", który powinniśmy wzmacniać wysiłkiem. 

Osoby o wysokiej mentalnej sprawności potrafią skutecznie radzić sobie z presją i trudnościami, utrzymując równowagę emocjonalną. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszym zmiennym i nieprzewidywalnym świecie, a także w środowisku pracy. Według statystyk nawet co czwartego Polaka dotyka wypalenie zawodowe (ADP "People at Work 2022: A Global Workforce View"). Można go uniknąć, wzmacniając między innymi zdolności radzenia sobie ze stresem.  

Kluczową rolę w równowadze mentalnej odgrywa również zdolność do budowania zdrowych relacji społecznych. Dobre relacje z innymi ludźmi wpływają korzystnie na samopoczucie psychiczne i stan emocjonalny.

Komunikacja, empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów są ważnymi umiejętnościami, wspierającymi rozwój mentalny.

Ważne jest również zdobywanie narzędzi do radzenia sobie z niepewnością i do adaptacji do zmian, co umożliwia lepsze funkcjonowanie w zmiennym środowisku. Regularna praktyka samoświadomości, czyli świadomego zrozumienia swoich emocji, myśli i zachowań, wpływa pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. 

Warto również podkreślić rolę zdrowego stylu życia w utrzymaniu mentalnej sprawności. Fizyczne zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne są ze sobą ściśle powiązane. Regularne ćwiczenia fizyczne, zdrowa dieta i wystarczająca ilość snu pomagają zmniejszyć stres, poprawić nastrój i zwiększyć poziom energii. 

Jak praktykować mental fitness?

Praktykowanie mental fitnessu to proces, który obejmuje różnorodne ćwiczenia umysłowe, mające na celu wzmocnienie zdolności psychicznych. Jak rozwijać mentalną sprawność? Oto kilka przykładów:

 • Ćwiczenia mindfulness, czyli praktyka uważności. Codzienna praktyka medytacji mindfulness pomaga w zwiększeniu świadomości teraźniejszego momentu, redukcji stresu i poprawie koncentracji. Skoncentrowanie uwagi na oddechu czy obecnym otoczeniu pomaga przerwać cykl negatywnych myśli i emocji. Uważność rozwija umiejętność skupienia się na jednym zadaniu, co przekłada się na zwiększenie efektywności i koncentracji w codziennych czynnościach. Praktyka mindfulness pomaga też w rozwijaniu umiejętności obserwacji swoich emocji bez oceniania ich. Dzięki temu można lepiej zrozumieć własne reakcje i skuteczniej nimi zarządzać. Regularne ćwiczenia mindfulness mogą przyczynić się do ogólnego poprawienia samopoczucia psychicznego, zwiększając poczucie spokoju i równowagi. Uważność pomaga się zrelaksować, co ma wpływ na spokojniejszy sen;
 • Prowadzenie dziennika. Zapisywanie swoich myśli, uczuć i doświadczeń może pomóc w zrozumieniu siebie i radzeniu sobie z emocjami. Codzienny zapis może obejmować cele, rzeczy, za które jest się wdzięcznym, oraz refleksje na temat doświadczeń;
 • Ćwiczenia kognitywne. To rodzaj treningu, który ma na celu poprawę funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja, uwaga i myślenie. Gry umysłowe, takie jak sudoku, krzyżówki i szachy, mogą pomóc poprawić koncentrację, uwagę i myślenie strategiczne. Zadania, które wymagają myślenia abstrakcyjnego, np. zagadki matematyczne, mogą również być skutecznym ćwiczeniem umysłowym;
 • Rozwijanie empatii. Empatia to zdolność zrozumienia uczuć innych. Jest to ważna umiejętność, która pomaga budować zdrowe relacje i podejmować lepsze decyzje. Można rozwijać empatię poprzez aktywne słuchanie i próbę oceny sytuacji z różnych punktów widzenia. Doświadczenia aktywności opartych na empatii, jak wolontariat lub pomoc innym, także mogą rozwinąć współczucie i troskę o innych;
 • Trening koncentracji. Trening koncentracji jest istotnym elementem praktykowania mental fitnessu. Zdolność do skupiania uwagi na jednym zadaniu czy myśli jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania umysłowego. Jak trenować koncentrację? Na przykład wybierając sobie konkretną czynność, jak czytanie książki, i poświęcając temu pełną uwagę. Unikać zaś należy np. jednoczesnego korzystania z telefonu i oglądania telewizji; 
 • Ćwiczenia oddechowe. W ramach mental fitnessu warto też skoncentrować się na technikach oddechowych, takich jak głębokie oddychanie brzuchem. To może pomóc w zrelaksowaniu umysłu i redukcji napięcia; 
 • Rozwijanie umiejętności społecznych. Umiejętność nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji społecznych oraz skuteczna komunikacja są kluczowe dla ogólnego dobrostanu psychicznego. Warto ćwiczyć budowanie relacji społecznych, angażując się w rozmowy z różnymi ludźmi, słuchając ich i wyrażając swoje myśli i uczucia;
 • Samopoznanie. Samopoznanie w kontekście mental fitnessu oznacza świadomość samego siebie, zrozumienie własnych myśli, uczuć, pragnień, celów i wartości. To umiejętność introspekcji i głębszego zrozumienia własnej tożsamości, co stanowi ważny element budowy i utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Regularne refleksje na temat własnych celów, wartości i pragnień pomagają w lepszym odbiorze samego siebie i kierunku, w jakim chce się rozwijać swoje życie; 
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT). To forma terapii psychologicznej, która koncentruje się na związku między myśleniem a zachowaniem. CBT zakłada, że sposób, w jaki myślimy, wpływa na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. Pacjent w trakcie terapii jest zachęcany do identyfikowania negatywnych lub destrukcyjnych myśli, które mogą wpływać na jego emocje i zachowanie.

Benefity a mental fitness

Benefity pracownicze nakierowane na wsparcie zdrowia psychicznego przyczyniają się do tworzenia sprzyjającego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się docenieni i wspierani, co może korzystnie wpływać na ich mental fitness oraz ogólną wydajność zawodową. Które benefity pracownicze szczególnie pomagają ćwiczyć umysł?

 • Wsparcie psychologiczne. Programy wsparcia psychicznego, obejmujące dostęp do sesji terapeutycznych, konsultacji psychologicznych czy grup wsparcia, pomagają pracownikom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi; 
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna. Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej pozwalają pracownikom lepiej dostosować harmonogram pracy do swoich indywidualnych potrzeb, co może przyczynić się do redukcji stresu i poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym; 
 • Programy wellness. Programy wellness, obejmujące także zajęcia fitness, sesje jogi czy warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia, mogą wspomagać pracowników w utrzymaniu aktywności fizycznej i zdrowych nawyków, co wpływa pozytywnie na ich mentalną kondycję; 
 • Dodatkowe dni wolne. Promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym poprzez elastyczne rozwiązania, jak dodatkowe urlopy czy czas na rozwój.  

Podsumowując, mental fitness to holistyczne podejście do zdrowia psychicznego: wzmacnianie zdolności radzenia sobie ze stresem, budowanie zdrowych relacji społecznych, rozwijanie samoświadomości. Wszystko to, co jest kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania dobrej mentalnej sprawności. Dzięki trenowaniu sprawności psychicznej można lepiej zrozumieć siebie, skoncentrować się na swoich celach życiowych i podejmować bardziej świadome decyzje.

Cyfrowa prenumerata Wyborczej - mental fitness 

Oferta prenumeraty cyfrowej "Wyborczej" jako benefitu to dostęp do najwyższej jakości treści - podcastów, webinarów, warsztatów, artykułów, wideo - stanowiących źródło wiedzy, inspiracji oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne.  

Materiały tworzone są przez ekspertów, pozwalają trenować sprawność psychiczną, rozwijać umiejętności społeczne, edukują i wspierają. Cykl "Odblokuj swój potencjał" porusza takie tematy, jak wypalenie zawodowe, depresja, work-life balance, umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy.  

Cyfrowa prenumerata "Wyborczej" to:  

 • Forma psychoedukacji dzięki licznym materiałom z zakresu zdrowia psychicznego; 
 • Benefit, który odpowiada na zróżnicowane potrzeby; 
 • Dostęp do wiedzy ułatwiającej docenianie pracowników, a docenianie potęguje zaangażowanie; 
 • Inwestycja, bo pracodawca, który inwestuje w rozwój pracowników, przyciąga i zatrzymuje talenty; 
 • Jedyna taka oferta na rynku, wyprzedź trendy i sprawdź ją już teraz!