Jeżeli udzielasz nam zgody na przedstawianie Ci ofert handlowych lub przesyłanie newslettera, to przetwarzamy Twoje dane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na korzystaniu z udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.