Pandemia, okresy lockdownów, wyzwania pracy zdalnej wpłynęły także na benefity pozapłacowe w wielu branżach i firmach. Praca zdalna przestała być benefitem, a stała się postpandemiczną rzeczywistością. Wzrosła rola benefitów, które pozwalają kompleksowo zaopiekować się zdrowiem. Pojawiły się nowe propozycje benefitów na rynku, jak cyfrowa prenumerata "Wyborczej", szkolenia online, wsparcie psychologiczne. Co dzisiaj motywuje pracowników? Jakie benefity pracownicze są na miarę nowych czasów?

Pandemia rzuciła zupełnie inne światło na to, co ważne na rynku pracy, a także w życiu prywatnym. Pakiety benefitów pozapłacowych przeszły przez przymusową weryfikację. Zmieniła się hierarchia potrzeb. Na znaczeniu zyskały te benefity, które dają poczucie bezpieczeństwa, pozwalają zachować work-life balance, i takie, które w sposób znaczący odciążają domowy budżet.

Podstawowe ubezpieczenie medyczne nie wystarcza

Prywatna opieka medyczna ma nadal ugruntowaną pozycję na rynku benefitów w Polsce. W większości badań rynkowych pakiet medyczny znajduje się na pierwszym lub drugim miejscu najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych. Pracownicy oczekują jednak dostępu do pakietów oferujących kompleksową opiekę zdrowotną, możliwość wykonania szczegółowych badań, łatwy dostęp do szczepień.

Po pandemii COVID-19 istotne stało się też, by opieka medyczna oferowana przez pracodawców została rozszerzona o pomoc psychologiczną.

Jak wynika z raportu „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych – nowe porządki" (2020), ponad 72 proc. badanych jest zdania, że firma powinna zapewnić pracownikom wsparcie w postaci benefitów związanych z kondycją psychiczną. Przed pandemią zapewniało je tylko 3 proc. pracodawców. Ważnym benefitem po pandemii stały się też ubezpieczenia grupowe uwzględniające konsekwencje zachorowania na koronawirusa, takie jak pobyt w szpitalu czy nawet śmierć.

Benefity pracownicze po pandemii - dbanie o wellbeing

Według badań Instytutu Gallupa aż 76 proc. pracowników doświadcza wypalenia zawodowego, a co za tym idzie, zmniejsza się ich efektywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jest to także pokłosie pandemii, która ewidentnie nasiliła ten problem. Aż siedem na dziesięć osób twierdzi, że rok 2020 był najbardziej stresującym rokiem w ich życiu zawodowym i negatywnie wpłynął na ich zdrowie psychiczne – wynika z badania „Wellbeing mentalny pracowników w Polsce", przeprowadzonego przez firmę Mindy.

Jednym z ważniejszych trendów 2023 roku, jeśli chodzi o benefity, będzie oferowanie świadczeń oddziałujących pozytywnie na wellbeing pracowników.

Mogą to być webinary i wykłady dotyczące zdrowia psychicznego, konsultacje z psychologiem, dostęp do platform wellbeingowych, gimnastyka w pracy. Stale rozwija się oferta kursów dostępnych online, ponieważ podczas pandemii to e-learning stał się głównym formatem szkoleniowym w większości firm - i tak też zostało. Dobrym benefitem jest więc dziś na przykład internetowy kurs języka obcego lub inny, podnoszący zawodowe kompetencje. Co ważne, w ofercie kursów powinny również znaleźć się te rozwijające prywatne pasje i zainteresowania pracownika.

Jednym z atrakcyjnych wellbeingowych benefitów wpisujących się w najnowsze trendy jest cyfrowa prenumerata "Wyborczej". To odpowiedź na potrzeby pracowników po okresie pandemii. 90,6 proc. badanych (pracujących zdalnie) wskazało bowiem w raporcie "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych. Nowe porządki" (2020), że

pożądany przez nich benefit to dostęp do portali z informacjami i szkoleniami z dziedziny wellbeingu, z których mogliby korzystać samodzielnie.

Cyfrowa prenumerata "Wyborczej" to właśnie taka baza eksperckich materiałów na temat m.in.:

  • osiągania dobrostanu psychicznego
  • samorozwoju
  • umiejętności redukowania stresu
  • rozumienia własnych emocji

Karty lunchowe i benefity pieniężne jako wsparcie budżetu

Skutki pandemii to jedno, ale doszła też do tego wysoka inflacja i wzrost cen żywności. Oto kolejne wyzwania, z jakimi mierzy się rynek pracy; nie pozostaje to bez wpływu na ofertę pracowniczych benefitów. Według badań IBRiS, przeprowadzonych na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich, aż 55 proc. Polaków uważa, że pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie posiłków w postaci karty obiadowej. Natomiast więcej niż 80 proc. badanych dobrze oceniłoby pracodawcę oferującego dofinansowanie lub finansowanie posiłków w czasie pracy.

Galopująca inflacja sprawia, że pracownicy w coraz większym stopniu oczekują od pracodawcy dodatków finansowych pozwalających obniżyć stale rosnące koszty życia.

Jak wynika z badania Personnel Service, 65 proc. badanych liczy na stałą podwyżkę wynagrodzenia.

Na drugim miejscu jest premia pieniężna, której chce co trzeci zatrudniony, a 18 proc. ankietowanych wskazuje, że najlepszym benefitem byłoby dofinansowanie dojazdów do pracy, np. dodatek na paliwo.

Benefity pracownicze po pandemii - dodatkowy czas na rozwój

Pracownicy po pandemii oczekują także benefitów, które pozwolą osiągać równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, czyli work-life balance. Pragną mieć czas na pasje, podróże, sport. Pomóc mogą w tym takie udogodnienia jak elastyczny czas pracy, krótszy czas pracy w piątki czy też dodatkowe płatne dni urlopowe, które można poświęcić na rozwój osobisty.

Takie benefity pracownicze przyczyniają się do obniżenia poziomu stresu wśród pracowników oraz do wzrostu ich wydajności.

Pracownicy biorą mniej zwolnień lekarskich, mają poczucie, że są w stanie pogodzić obowiązki zawodowe z rozwojem osobistym, dbaniem o rodzinę itp.

Pracodawcy na całym świecie testują także czterodniowy tydzień pracy. W Hiszpanii skrócony tydzień pracy ma oferować aż 200 firm. Podobny eksperyment został przeprowadzony w Wielkiej Brytanii; większość firm biorących w nim udział uznała, że będzie kontynuować skrócony tydzień pracy.

Karty sportowe wróciły do łask

W czasie pandemii pracownicy zostali z kartami sportowymi, z których nie mogli skorzystać. Najwięksi operatorzy pakietów sportowych zmuszeni byli zawiesić swoje programy na kilka miesięcy. Według badania MultiSport IndexPonad z 2020 r. 60 proc. Polaków odczuło negatywne skutki pracy zdalnej i braku ruchu - stres, problemy ze zdrowym odżywianiem oraz spadek efektywności.

Nic zatem dziwnego, że po pandemii karty sportowe znowu zyskały na znaczeniu i wzrósł popyt na benefity pozapłacowe wspierające zdrowy i aktywny styl życia.

W czerwcu 2022 roku liczba posiadaczy kart sportowych, oferowanych na polskim rynku przez Grupę Benefit Systems, przekroczyła milion, co oznacza wzrost aż o 171 tysięcy od początku roku.

Praca zdalna przestała być benefitem

W pandemii wiele firm przeszło na model pracy zdalnej. Po ponad dwóch latach takiego trybu pracy pracownicy świadomie szukają rozwiązań na rzecz work-life balance.

Obecnie praca z domu jest już nie tylko mile widziana, ale wręcz oczekiwana przez aplikujących kandydatów.

Brak możliwości wykonywania pracy zdalnie może decydować o nieprzyjęciu oferty pracy.

W cenie jest nie tyle liczba dni, jaką można przepracować z domu, ile elastyczność tej pracy. Pracownicy chcą decydować, w które dni i jak często pracują z domu - albo nawet innego miejsca na świecie. Odstręczają ich sztywne godziny pracy. Jest to nowe wyzwanie dla pracodawców. Niskobudżetowe benefity mogą okazać się całkiem trudne do wdrożenia.

We wrześniu do polskiego Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, zawierający długo wyczekiwane przepisy, szczegółowo regulujące pracę zdalną. Pracodawca będzie między innymi zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do jej wykonywania.

Benefit 2023 roku - słuchanie pracowników

Zbyt często inspiracji, jeśli chodzi o benefity, szuka się u konkurencji. Tymczasem najlepszym źródłem wiedzy na temat potrzeb w tym zakresie są po prostu właśnie pracownicy. Warto stworzyć im możliwość swobodnego dzielenia się spostrzeżeniami, pomysłami i pytać, jakie benefity pozapłacowe postrzegają jako użyteczne.

Wiele proponowanych przez pracodawców rozwiązań nie przekłada się na realne korzyści dla pracowników.

Po pandemii dobrze dobrane benefity nie pełnią już tylko roli bonusu - od nich zależy też wizerunek firmy. Zgodnie z oczekiwaniami pracowników oraz kandydatów do pracy proponowane rozwiązania powinny być więc elastyczne, łatwo dostępne i odciążać domowy budżet.